Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

De CLB zijn de eerste partner van de school bij de uitbouw van het (thematisch) gezondheidsbeleid. Zij hebben:

  • een decretale opdracht voor de schoolondersteuning van het gezondheidsbeleid
  • inhoudelijke expertise over het gezondheidsbeleid op school
  • thematische expertise van de gezondheidsthema’s vanuit een multidisciplinaire invalshoek
  • kennis van en contact met expertisecentra
  • zicht op de gezondheidsnoden van de leerlingen (medisch consult)

Daarnaast is het CLB ook de belangrijkste partner voor de school wat betreft de organisatie van de zorg en de leerlingenbegeleiding.

Aarzel dus niet om contact op te nemen met de CLB contactpersoon van jouw school.

Pedagogische begeleiding (PBD)

De PBD ondersteunt onrechtstreeks de uitbouw van het gezondheidsbeleid door:

  • de algemene procesbegeleiding van scholen met betrekking tot de invulling van het curriculum, systeemontwikkeling en beleidsvoerend vermogen.
  • de schoolbegeleiding vanuit de vakken en de vakoverschrijdende eindtermen
  • De ondersteuning van de kwaliteitszorg

Aarzel dus niet om contact op te nemen met de PBD contactpersoon van jouw school/vak.

Samenwerking tussen school, CLB en PBD aangewezen

De verschillende invalshoeken van CLB en PBD hebben raakvlakken en kunnen elkaar sterk beïnvloeden. Voor de schoolondersteuning en –begeleiding van het gezondheidsbeleid in scholen is een systematische samenwerking tussen schoolteam, CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders aangewezen.