SmartStop organiseren op school, een infosessie over stoppen met roken, de voorbeeldrol van het schoolpersoneel, een verbodsbord op verschillende plaatsen in de school, … Het zijn één voor één waardevolle acties die een plaats kunnen krijgen in het rookbeleid van jouw school. Maar wat is dat eigenlijk, een rookbeleid op school?

Organiseert jouw school ook al héél wat initiatieven rond roken, maar is er nog geen sprake van een samenhangend beleid? 

Lees verder hoe je de methodiek Gezonde School kan toepassen op het thema tabak. Om te komen tot de juiste mix van strategieën. Die strategieën spelen zich af op verschillende niveaus: leerling, klas, school en de omgeving buiten de school. 

Een samenhangend rookbeleid met de gezondheidsmatrix

De gezondheidsmatrix is een schematische voorstelling van de verschillende strategieën en werkniveaus waarmee je rekening moet houden in je beleid. Hierin kan je alle losse initiatieven rond tabak onderbrengen. Zo krijg je meteen zicht op wat er nog ontbreekt voor een kwaliteitsvolle mix en een samenhangend rookbeleid.