Game.over@tabak is een educatief pakket dat kinderen wil bewust maken van roken en misvattingen over roken rechtzetten. Het is er voor de leerlingen van de derde graad lager onderwijs. Want dat is – samen met jongeren uit de eerste graad van het secundair onderwijs – de kritieke leeftijd als het op beginnen met roken aankomt. Het is dus belangrijk dat tabakspreventie zowel in het vijfde als het zesde leerjaar van het lager onderwijs aan bod komt.

Game.over@tabak geeft de leerlingen de nodige kennis, inzichten en vaardigheden mee, zodat ze op een verantwoorde manier met roken kunnen omgaan. Het pakket is geen programma tegen rokers: rokende ouders, familieleden of leraren. Het is een educatief pakket om kinderen te helpen kiezen voor een levensstijl zonder sigaret, met respect voor rokers.

Handleiding, activiteiten en fiches

Naast een handleiding voor leraren, bevat het pakket een bundel met leuke en afwisselende activiteiten rond roken. Bij de activiteiten horen fiches met achtergrondinformatie voor de leraar en werkbladen voor de leerlingen. Kijk voor deze materialen onderaan deze pagina bij 'downloads'.

De lesactiviteiten van game.over@tabak zijn goed te combineren met andere educatieve materialen over roken, genotmiddelen of persoonlijke en sociale vaardigheden.