Werk je in een zorg- of welzijnsvoorziening? Ligt de leefstijl van je cliënten of patiënten je nauw aan het hart? Dan ben je hier aan het juiste adres.

Gezond Leven richt zich op alle zorg- en welzijnsvoorzieningen die een gezonde omgeving willen zijn voor hun patiënten en cliënten en hen willen stimuleren tot een gezonde leefstijl, bv. met gezonde voeding, beweging, niet roken … Dit zijn dus voorzieningen die gezondheidsbevordering effectief willen integreren in hun werking aan de hand van een preventief gezondheidsbeleid. Ook gezondheidszorgberoepen zoals apothekers, huisartsen, kinesisten, psychologen, enz. die meer op preventie willen inzetten in hun dagelijkse werk met patiënten en cliënten kunnen bij Gezond Leven terecht. 

We spreken volgende voorzieningen en beroepen aan:

  • wijkgezondheidscentra
  • ziekenhuizen
  • ouderenzorg (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra …)
  • thuiszorg (thuisverpleging, diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, lokale dienstencentra …)
  • gezondheidszorgberoepen (huisartsen, tandartsen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten …)
  • jongerenwelzijn (organisaties voor bijzondere jeugdzorg, gemeenschapsinstellingen, Centra Integrale Gezinszorg, Onthaal-, Observatie- en Oriëntatiecentra)
  • voorzieningen voor mensen met een beperking: vergunde zorgaanbieders, rechtstreeks toegankelijke hulp en Multifunctionele Centra
  • algemeen welzijnswerk (CAW,  OCMW)
  • voorzieningen binnen Kind en Gezin

Voor volgende sectoren is er al een aanbod op maat:

Wil je voorziening ook een gezondheidsbeleid voor het personeel opzetten? Neem dan een kijkje op gezondwerken.be.