In 7 stappen naar een gezondheidsbeleid waarmee je iedereen bereikt

Het doel van dit 7-stappenplan? Tot een gedragen gezondheidsbeleid voor gezinsondersteuning komen. Je kan vertrekken vanuit een concrete actie, specifieke nood of algemene visie … Zolang je bewaakt dat je op lange termijn wél een gezondheidsbeleid beoogt dat meer is dan enkele losse acties. Met een écht beleid heb je meer effect, kan je ook op lange termijn werken én zorg  je dat je iederéén bereikt. Om vanuit jullie samenwerkingsverband tot concrete resultaten te komen heb je een planmatige aanpak nodig. We bundelen hier onze ervaringen, aanbevelingen en concrete tips & tricks in het 7-stappenplan om tot een kwalitatief gezondheidsbeleid voor iedereen te komen.

Stappenplan Gezinsondersteuning

Elk Gezin Gezond

Onderstaande 7 stappen zijn ingevuld voor een gezondheidsbeleid in de Huizen van het Kind. Ze vormden een van de eindproducten van het project Elk Gezin Gezond waarin Gezond Leven, samen met het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en Sensoa, in 5 piloot-Huizen van het Kind aan de slag ging om een gezondheidsbeleid uit te bouwen dat er is voor iederéén. Dat wil zeggen, via een proportioneel universeel aanbod dat er is voor iedereen, maar ook rekening houdt met de extra’s die nodig zijn om mensen met minder kansen op een gezond leven ook te versterken. 

  • Meer over hoe preventieve gezondheidszorg past binnen de Huizen van het Kind, vind je in deze visietekst.
  • Meer over hoe je bepaalt wie ‘iederéén’ is en hoe je daarbij selecteert voor wie je eventuele extra’s moet doen zodat je hen niet uitsluit, lees je in deze tekst.

Om vanuit het samenwerkingsverband van de Huizen van het Kind tot concrete resultaten te komen, heb je een planmatige aanpak nodig. We bundelen hier onze ervaringen, aanbevelingen en concrete tips & tricks in het 7-stappenplan om tot een kwalitatief gezondheidsbeleid voor iedereen te komen. Uiteraard zijn de 7 stappen ook bruikbaar voor andere organisaties die werken rond gezinsondersteuning

Hoe ga je om met deze 7 stappen?

  • Om tot een kwalitatief gezondheidsbeleid te komen heb je élk van deze stappen nodig.
  • Deze stappen geven richting, maar moeten niet chronologisch gevolgd worden. Soms kan je een stap overslaan, terugkeren en ook het tempo bepaal je zelf. 
  • Er zijn ook enkele stappen waarnaar je altijd zal moeten terugkeren: hoewel ‘verankering’ pas in de laatste fase wordt besproken, is het iets waar je van bij het begin over zal moeten nadenken. Ook ‘draagvlak creëren’ is een stap waarnaar je meermaals zal moeten terugkeren. Het draagvlak dat je nodig hebt om te starten is nl. niet altijd hetzelfde als het draagvlak dat je nodig hebt om acties uit te voeren.
  • De concrete invulling van elk van de stappen gebeurt op maat van jouw samenwerkingsverband, bottom-up, rekening houdend met jullie lokale context en de eigenheid van jouw samenwerkingsverband. 
  • Maak doelstellingen ook behapbaar, concreet, afgebakend in tijd. Partners hebben ook voelbare en zichtbare resultaten nodig om gemotiveerd te worden en te blijven. 
  • Communiceer daarom ook over de kleine en grote successen naar einddoelgroep én partners gedurende het hele proces. Dit houdt mensen gemotiveerd en creëert een breder draagvlak.Vertrek vanuit een goede samenwerking met enkele gemotiveerde partners die elkaar aanvullen maar wel een visie op het belang van een ‘gezondheidsbeleid voor iederéén’ delen
Logo Balk