Formuleer operationele doelstellingen voor elke pijler die je kiest. Wat wil je juist bereiken, voor wie (leeftijd) en tegen wanneer? Bepaal samen met de projectgroep welke doelstellingen prioritair zijn. Dat worden de speerpunten van jullie integrale beleidsplan voor een Warme Stad of Gemeente.

Aan de slag

Je kan je prioriteiten bepalen op basis van:

  • de conclusies uit de verzamelde gegevens en inventarisatie binnen de gekozen pijlers. Wat al goed loopt, kan versterkt worden. Wat nog niet bereikt werd, moet nog ingevuld worden;
  • de leeftijd van de einddoelgroep waar de nood aan ondersteuning het hoogst is;
  • kadering binnen het bredere beleidsplan;
  • de haalbaarheid van deze doelstellingen: is er draagvlak voor, zijn er partners die hierin een engagement kunnen opnemen, kunnen jullie hier op lokaal niveau impact op hebben;
  • het feit of de kinderen of jongeren het zelf als prioriteit ervaren (baseer je hierbij eventueel op bestaande informatie).

Inspiratie nodig om de operationele doelstellingen binnen je gekozen pijlers te bepalen?

In het document '8 pijlers - 8 matrixen' staan per pijler enkele mogelijke strategieën waarmee je aan de pijler kan werken. Elke pijler heeft ook een matrix waarin inspiratie staat voor concrete acties.
Tip: bepaal eerst de overkoepelende doelstellingen voor je op actieniveau begint te denken.

Voorbeeld

Je koos met de projectgroep om o.a. te werken aan de pijler ‘verbondenheid creëren’. Wanneer jullie de behoefteanalyse en inventarisatie van dichtbij bekijken, zien jullie dat er al heel wat ontmoetingsgelegenheden zijn voor jongeren, maar minder voor kinderen. De bestaande ontmoetingsplaatsen zijn blijkbaar niet gekend bij de groep waarvoor ze bedoeld zijn. Bovendien liggen ze vooral in het centrum terwijl de nood aan verbinding het hoogst is in kwetsbare buurten buiten het centrum, zo blijkt uit de omgevingsanalyse. De buurtwerkers uit je projectgroep geven aan dat het doorbreken van het isolement in deze buurten voor hen prioritair is, maar dat ze niet meer weten hoe ze hieraan moeten beginnen. Er zijn ook plannen voor de opstart van een Huis van het Kind. Jullie prioriteiten zouden de volgende kunnen zijn:

  • het bekend en aantrekkelijk maken van het bestaande ontmoetingsaanbod;
  • extra inspanningen leveren om ook jongeren uit kwetsbare buurten te bereiken (bijvoorbeeld door te werken met brugfiguren/outreachers);
  • nieuwe ontmoetingsgelegenheden creëren in kwetsbare buurten. Je kan ervoor zorgen dat het nieuwe Huis van het Kind in een van deze buurten een fysieke locatie krijgt, waar dan ontmoetingsmomenten voor kinderen (en hun ouders) georganiseerd kunnen worden. 

TIP: Je kan verschillende werkmethodes gebruiken om de prioriteiten te bepalen met de projectgroep. Een voorbeeld: ‘stickertjes plakken’. Dan krijgen alle partners enkele stickers die ze moeten plakken bij de doelstelling(en) die zij het belangrijkst vinden.