Werk acties uit om je prioritaire doelstellingen te realiseren binnen de pijlers die je hebt gekozen. Doe dit op maat van jouw Warme Stad of Gemeente.

Aan de slag:

  • Brainstorm met je projectgroep over mogelijke nieuwe of bestaande acties die beantwoorden aan de doelstellingen binnen de pijlers.
  • Zoek voorbeelden in de ‘inspiratiebox van Warme Steden en Gemeenten’. Die bevat actiefiches van goede praktijken van de Warme (piloot)steden. De actiefiches tonen onder meer welke concrete stappen je kan zetten om tot actie te komen in jouw stad of gemeente. 

Meer voorbeelden vind je in de matrix onder elke pijler in het document '8 pijlers - 8 matrixen'. De praktijken werden niet allemaal even uitgebreid geëvalueerd maar zullen je zeker inspireren.

Inspiratiebox Warme Stad Preview

Hou rekening met een aantal factoren als je acties kiest voor je stad of gemeente. Bepaal op voorhand of de actie waardevol kan zijn:

  • Is er een concreet engagement van partners?
  • Zijn er acties die quick wins opleveren maar die ook op lange termijn renderen?
  • Zijn er acties voor verschillende strategieën en verschillende niveaus? Vul je actieplan in deze lege matrix  (link) in zodat je er een overzicht van krijgt. 
  • Is er perspectief dat de actie op lange termijn kan blijven bestaan?

Gebruik het 'inventaris-sjabloon neveneffecten' sjabloon om een goed onderbouwde keuze te maken tussen mogelijke acties. Door de voor- en nadelen van de actie objectief af te wegen, vergroot je ook de slaagkansen van de gekozen actie.

Vul al de gekozen acties in een actiefiche in. Om niets te vergeten: gebruik het sjabloon 'oefeningen actieplan GG'

TIP: Denk aan samenwerking met service clubs of zoek projectsubsidies om je actie(s) te financieren.