Eens de acties lopen, is het nog niet gedaan. Goede afspraken blijven nodig en opvolging is cruciaal.

Aan de slag

  • Breng de belangrijkste actoren samen om een specifieke actie uit te voeren. Zo kunnen ze dit onderling uitwerken. Zij koppelen de stand van zaken terug naar de projectgroep.
  • Betrek ook organisaties van buiten de projectgroep voor wie de gekozen acties relevant zijn.

TIP: Zorg dat je niet alles zelf moet doen, duid een verantwoordelijke per actie aan.