Evalueer acties systematisch. Zo kan je ook bijsturen als dat nodig blijkt.

Aan de slag

 • Leg vooraf vast wanneer een actie voor jou succesvol is. Maak met de werkgroep per actie indicatoren op zoals:
  • bereik: hoeveel kinderen en/of jongeren wil je bereiken, welke prioritaire groep of wil je vooral verschillende groepen bereiken;
  • adoptie en implementatie door partners: welke partners wil je betrekken; hoeveel partners wil je bereiken …;
  • verankering: hoe lang moet je actie lopen, wanneer is verankering geslaagd, welke voorwaarden moeten hiervoor vervuld worden …? 
 • Evalueer jullie acties. Vul van zodra een actie is afgerond, deze evaluatiefiche in. Daarin geef je aan wat goed liep en welke uitdagingen er nog zijn. 
 • Bevraag z├ęker de deelnemers zelf.
 • Evalueer je actieplan in zijn geheel: in welke mate draagt dit bij tot het bereiken van de doelstellingen en gekozen pijlers?
 • Evalueer ook het proces, via de stappen van de groeimeter
  Gebruik hierbij de tipfiches van de succesfactoren. Die geven je inspiratie over hoe je aan de succesfactoren kan werken.

TIP: Nieuwe, succesvolle acties kunnen ook opgenomen worden in de inspiratiebox. Zo zal je ook andere steden en gemeenten inspireren. Deel goede praktijken met het Logo uit jouw regio.