“In een Warme Stad en Gemeente heeft iedereen de taak om er echt te zijn voor kinderen en jongeren. Samenwerken is dé sleutel tot succes.” Dat wil jij toch ook voor jouw stad?

1 op de 5 jongeren kampt met psychische problemen. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 4 op de 5 jongeren zeggen zich wél goed in hun vel te voelen. Zij kunnen jongeren die het moeilijk hebben, steunen. Want: geestelijke gezondheid is superbelangrijk voor kinderen en jongeren. Het is dé basis voor gezondheid en welbevinden voor het hele leven.

Als je zorgt dat kinderen zich van jongs af aan goed in hun vel voelen, kunnen veel problemen op latere leeftijd voorkomen worden. Ook als lokaal bestuur kan je hierbij helpen. Jouw stad of gemeente kan het verschil maken voor het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. Jouw stad of gemeente kan een Warme Stad of Gemeente worden. 

Door een omgeving te creëren die zowel kinderen en jongeren, ouders, leerkrachten, animatoren … ondersteunen en versterken. De WHO ziet dit als topprioriteit en ook bij de 5 Vlaamse pilootsteden van Warme Stad (Brugge, Gent, Leuven, Genk en Turnhout) stond en staat dit thema hoog op de agenda. De vijf steden zochten de afgelopen jaren uit hoe je zo’n veilige omgeving kan bouwen en werkten een integraal beleidsplan uit voor het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar. Dat beleidsplan evalueerden en stuurden ze ook bij.  

Wat de pilootsteden uit het Warme Stad-project leerden, vind je hier terug. En je vindt ook verschillende ondersteunende materialen. Zo kunnen andere steden en gemeenten hieraan werken. En een Warme Stad of Gemeente worden.

Ben je al een Gezonde Gemeente? Dan helpt de methodiek Warme Steden & Gemeenten jullie voor de concrete invulling van het thema geestelijke gezondheid bij de doelgroep kinderen en jongeren (0 – 24jaar).