We leven in een omgeving waarin smaakvol en goedkoop voedsel overal en altijd aanwezig is. Thuis, onderweg, op school en op het werk, in de winkelstraat, bij het tankstation en aan de kassa van de supermarkt: we worden op elk moment van de dag verleid om (vaak calorierijk) te eten en drinken. Het is bovendien veel gemakkelijker om ongezonde keuzes te maken. Onze voedselomgeving is dikmakend en wordt daarom ook wel ‘obesogeen’ genoemd. 

Gezonde voeding, een onderdeel van een gezond leven

Hebben Vlamingen gemiddeld een gezond gewicht of is er reden tot ongerustheid? En is er een verschil tussen jongeren en volwassenen? Het Vlaams Instituut Gezond Leven licht het in cijfers voor je toe. 

Voeding brengt mensen bij elkaar. Het is een dankbaar thema op gemeentelijk vlak. Daarom moet je deze eigenschappen samen positief aanwenden om de gezondheid van de Vlaamse burger te verbeteren.

Ruimtelijk beleid en voeding

Frisdrankautomaten in het station, fastfoodrestaurants in achtergestelde buurten, chips, snoep en popcorn in de cinema … We leven in een maatschappij waarin ongezonde verleidingen sterk aanwezig zijn in de publieke ruimte. Een omgeving die ongezond eten en minder beweging uitlokt, noemen we obesogeen. Mensen nemen er via voeding meer energie op dan ze verbruiken. Door te zorgen voor volkstuinen, plukboerderijen, buurtwinkels met verse groenten en vers fruit … kun je via je ruimtelijk beleid realiseren dat een omgeving minder obesogeen wordt en mensen gezonder eten.

Aan de slag

Realiseer een ruimtelijk voedingsbeleid

Volkstuinen en andere vormen van community gardening stimuleren sociale interacties, waaronder ook interculturele en intergenerationele interacties. Ze verhogen de toegang tot gezonde en verse voeding, ze zetten mensen aan om meer te bewegen en bevorderen gezonder ouder worden. ‘Community gardening’ kan dus gezondheidsbevorderend werken. Mensen die zelf groenten en fruit kweken in volkstuintjes of institutionele tuinen (moestuinen in scholen, gevangenissen of ziekenhuizen), ervaren positieve fysieke en psychische effecten.

Ook andere aspecten zoals een gezond aanbod in de publieke ruimte via marktkramen en drinkwaterfonteinen zijn belangrijke aspecten van een ruimtelijk voedingsbeleid.

Maak kwaliteitsvolle verdichting en open ruimte

Als je nieuwe buurten en wijken uitdenkt, is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor de ruimte die je voorziet voor gezonde voeding

Zet in op een gezond mobiliteitssysteem

Het is belangrijk om na te denken over de bereikbaarheid van gezonde voeding.