Niet iedereen is even gevoelig voor milieufactoren. Zo zijn oudere mensen, jonge kinderen en mensen die al luchtwegaandoeningen hebben extra gevoelig voor erg warme dagen. Maar waar wonen die mensen in jouw gemeente? Waar moet je dus extra werk maken van een publieke ruimte die omgaat met het hitte-eilandeffect en schaduw biedt aan omwonenden? Welke woningkwaliteit tref je aan in die buurt? De kaarten helpen je richting geven aan je beleid.

De hittekwetsbaarheidskaarten zijn nog niet online beschikbaar, maar je kan de hittekwetsbaarheidskaart van jouw gemeente wel opvragen bij het Logo van jouw regio.

Hier vind je een representatief voorbeeld van de gemeente Kortenberg.

Welke kwetsbare doelgroepen zijn er en waar wonen ze in mijn gemeente?  

Er zijn verschillende doelgroepen kwetsbaar voor erg hoge temperaturen. Maar waar wonen die in jouw gemeente? Dat zie je op deze kaarten. Omdat de kaarten werken met data die beschikbaar zijn op niveau van een statistische sector (+/- wijkniveau) zijn niet alle kwetsbare groepen zichtbaar. Zo kan je de groepen met een langdurige chronische ziekte bijvoorbeeld niet zien op deze kaarten, maar ze is wel een belangrijke doelgroep. 

Hittekwetsbaarheidkaart

Combinatiekaarten van kwetsbaarheden

Van al die indicatoren is een gewogen gemiddelde gemaakt: zo krijg je een score voor de globale kwetsbaarheid van een bepaalde statistische sector

Kwetsbaarheid

Hittekwetsbaarheid

Tot slot is er een combinatie gemaakt met hittestress: in welke statistische sector is de hittestress het hoogst? Om het eenvoudig te stellen: kwetsbare mensen die wonen in een gebied met veel natuur en bos zullen weinig last hebben op erg warme dagen. Maar veel kwetsbare mensen die wonen in betonrijke gebieden zullen wel erg veel last hebben op erg warme dagen Natuurlijk willen we ALLE groepen bereiken om ze te sensibiliseren. Maar de hoogste hittekwetsbaarheidsregio’s kunnen wel als prioriteit gezien worden op het vlak van ruimtelijke ingrepen.

Hittekwetsbaarheid