Een publieke ruimte op mensenmaat kan gezondheidswinst betekenen op verschillende vlakken. De realisatie van zo’n publieke ruimte vraagt ook inspanningen.

  • Inspanningen omdat je keuzes moet maken om gezondheid op een duurzame manier te laten primeren. Dat betekent dat je keuzes rekening houden met de impact van de publieke ruimte op verschillende gezondheidsaspecten.
  • Inspanningen om de uitdagingen te overwinnen die de samenwerking (Health in All Policies) tussen de verschillende beleidsdomeinen (gezondheid en niet-gezondheid) met zich meebrengt.

Bovendien bestaat dé publieke ruimte niet. Elke publieke ruimte heeft zijn eigen kenmerken en moet dus op maat aangepakt worden. Daarom vinden we participatie extra belangrijk in je plan van aanpak om je publieke ruimte gezond te maken.