Evidence-based werken wil zeggen dat je het gezondheidsbeleid uitbouwt volgens de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Dat uitgangspunt kun je toepassen op de analyse van gegevens, maar ook op de evaluatie van je acties.

Gegevensverzameling en analyse

Wanneer je een gezondheidsbeleid uitbouwt, moet je zowel in de stap ‘beginsituatie in kaart brengen’ als de stap ‘evalueren en bijsturen’ enkele zaken oplijsten. Zo is het belangrijk om een zicht te krijgen op:

  • de eigen werking: welke leerinhouden rond tabak komen bijvoorbeeld al aan bod in de lessen?
  • de wensen en verwachtingen van de leerlingen, de ouders en het schoolteam ( via een bevraging, raad of personeelsvergadering)
  • de mogelijkheden van de school om het gezondheidsbeleid uit te bouwen (bijvoorbeeld via de checklist spinnenweb gezondheidsbeleid) Heb je een zicht gekregen op bovenstaande zaken? Prima, dan kun je ermee aan de slag. Deze gegevens helpen je namelijk bij de keuze van de acties binnen je gezondheidsbeleid

Procesbewaking, monitoring en evaluatie 

Om de kwaliteit van het gezondheidsbeleid op te volgen, voorzie je het best zowel een monitoring tijdens de acties als een evaluatie achteraf. Stel je daarbij volgende vragen:

  • Hebben we de vooropgestelde doelstellingen bereikt? 
  • Wat zijn de resultaten van onze acties? 
  • Zijn de acties goed verlopen?
  • Wat kunnen we volgende keer beter doen?

Gebruik die informatie om bepaalde gezondheidsacties bij te sturen of zelfs te verankeren in het schoolbeleid.