Bouwblok jezelf kunnen zijn

Jezelf kunnen zijn betekent weten wie je bent en waar je voor staat, met al je kleine, gekke kantjes. Maar zeker ook je sterktes en talenten!

Bewust een positieve bril opzetten en focussen op deze talenten zorgt voor een boost in positieve gevoelens, geeft je het gevoel de dingen onder controle te hebben en zorgt voor zelfontplooiing.
Dit meegeven aan je leerlingen is een prachtig cadeau!

Wat zijn de sterktes van je leerlingen? Hoe kijken ze naar mekaar? En hoe kunnen ze deze talenten ook effectief inzetten in de klas?
Dit spel helpt jullie op weg.

Meer weten over 'jezelf kunnen zijn?

Speel het talentenspel

Heel erg vaak praten we over de dingen die we (nog) niet goed kunnen en verliezen we al die zaken waar we wél goed in zijn uit het oog. Dit talentenspel laat je leerlingen bewust stilstaan bij hun sterktes.
Extra inzetten op zelfontplooiing? Laat leerlingen stilstaan bij hoe ze hun talenten op een nieuwe manier kunnen inzetten in de klas.

Maak het leuk

Je kan de talentenkaartjes van Klasse (www.klasse.be) op verschillende manieren gebruiken. We geven hier alvast enkele opties mee:

  1. Laat je leerlingen kaartjes uitdelen: welk talent vinden ze dat hun medeleerlingen bezitten? Moedig ze aan om het zo concreet mogelijk te maken: waarom vinden ze dat de ander dit talent bezit? Hebben ze voorbeeldjes?
  2. Geef je leerlingen de kans om hun talent in te zetten. Laat de handige leerlingen helpen met de (her)inrichting van je klaslokaal, geef de humoristen de kans om in de pauze een mop te vertellen …
  3. Hou de talenten bij: maak er een slinger van of laat je leerlingen een talentenposter (over zichzelf of mekaar) opstellen.

Geraken jullie geïnspireerd door de kaartjes, maar passen ze toch niet helemaal binnen jullie groep? Geen probleem: het is het idee dat telt! Ontwerp gerust jullie eigen variant. De creatievelingen zullen je graag helpen!
Inspiratie nodig? Op geluksdriehoek.be kan je je sterktes leren kennen!

Aandachtspunten

  1. Maak er geen wedstrijd van. Het gaat niet over de hoeveelheid kwaliteiten die iemand bezit, maar over de kwaliteit van de … kwaliteiten.
  2. Het doel is om de leerlingen vertrouwen te geven en hen in hun kracht te zetten. Zorg er dus voor dat iedereen aan bod komt en er een goed gevoel aan overhoudt.
  3. Verwijs regelmatig naar de talenten (kaartjes, poster, slinger…). Zorg er met andere woorden voor dat er regelmatig aandacht is voor die positieve bril.
  4. Geef je leerlingen rollen (of taakjes) die binnen hun talenten passen. Zo worden hun talenten effectief ingezet!
Talentenspel