Een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid waarmee je de gezondheidsongelijkheid verkleint, bouw je niet alleen. Het vraagt extra tijd en middelen om iederéén, ook wie minder kansen krijgt op een gezond leven, te bereiken. Creëer daarom draagvlak op verschillende niveaus en zorg dat de neuzen in dezelfde richting staan voor je echt begint. Keer na elke stap even terug naar deze eerste stap want gedurende het proces zullen jullie jullie netwerk moeten uitbreiden. Zorg ook dat jullie bestaande partners nauw betrokken blijven.

Aan de slag

 • Alles begint met een kerngroepje: één of enkele geëngageerde partners die een actieve rol willen en kunnen opnemen in het organiseren van een kwalitatief gezondheidsbeleid rond een specifiek gezondheidsthema zoals mondzorg, gezinsplanning, mentaal welbevinden …. Liefst hebben zij expertise in dat gezondheidsthema en/of werken ze met maatschappelijk kwetsbare groepen. 
 • Hebben jullie samen al een visie rond het gekozen gezondheidsthema en een idee over hoe je iederéén hiermee kan bereiken? Naast deze gedeelde visie mag je de eigenheid van elke partner bewaren.
 • Overtuig (samen) je directie, lokaal bestuur, stuurgroep van het belang om extra tijd en middelen in te zetten om iederéén te bereiken met betrekking tot jullie gezondheidsthema. Onderbouw dit met de nodige kwalitatieve of kwantitatieve gegevens.
  • Benader hen op een positieve manier, praat over wat zij kunnen bijdragen. Kijk niet alleen naar wat zij extra zouden moeten doen. Zo schrik je mogelijke partners misschien af.

   Hoewel je zélf een lange-termijnsgezondheidsbeleid wil bekomen, begin je soms beter met het vragen van een concreet, tijdelijk engagement van deze partners. 

   Zorg dat je partners op een aangename, duidelijke en haalbare manier bij het proces betrekt. Zo hou je hen ook aan boord. 

   Zoek samen naar een win-win. Elke partner heeft ook zijn eigen (drukke) agenda.
 • Op basis van het gekozen gezondheidsthema heb je al een idee tot welke einddoelgroep jullie zich richten. Bespreek je plannen ook in deze fase al met hen. Zo creëer je meteen ambassadeurs die kunnen helpen bij de implementatie van je plan én ben je zeker dat het aansluit op bestaande noden.

Aandacht voor iederéén

 • Heb je enkele (kern)partners waar je op lange termijn op kan rekenen? Het werken naar maatschappelijk kwetsbare groepen vraagt tijd en energie en het levert vaak op korte termijn weinig zichtbare resultaten op. 
 • Op welke manier kan je aansluiten bij wat jouw lokaal bestuur en/of stuurgroep al belangrijk vindt/vinden? Wat staat er al in hun beleidsteksten of meerjarenplannen over gezondheidsongelijkheid en jullie thema?
 • Is de hele einddoelgroep gedekt met de partners die je betrekt? Durf je ook partners te betrekken die kritisch staan t.o.v. jullie plannen?
 • Hoe kan je participatie van de maatschappelijk kwetsbare groepen uit je doelgroep organiseren gedurende het hele proces? Wat zijn hun verwachtingen van jullie project? 

Algemene tools

 • Vertrek vanuit deze algemene visie rond ‘preventieve gezondheid voor iederéén’ om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Concretiseer deze met de (kern)werkgroep tot een toegepaste visie voor jullie gezondheidsthema.
 • Contacteer de intersectorale medewerker van Kind & Gezin, het Logo, de  CGG-preventiewerker en de lokale intergemeentelijke preventiewerker uit jouw regio. Zij hebben expertise rond gezondheidsthema’s en/of het faciliteren van een proces, kennen andere relevante partners en kunnen jullie van daaruit mogelijk ondersteunen. In dit ‘rollendocument’ staat beschreven wie je waarvoor op welke manier kan contacteren.
 • Gebruik argumentatie om de keuze voor het werken aan gezondheid voor iederéén te staven:
  • Neem de lokale meerjarenplannen 2020-2025 onder de loep en zoek waar je de aandacht voor gezondheidsongelijkheid terugvindt. 
  • De inspiratiegids 'Jeugd en gezondheid' geeft aan op welke manier beide beleidsdomeinen kunnen samenwerken aan deze gemeenschappelijke doelstelling.
  • In de gemeente- en stadsmonitor vind je ook gegevens over armoede en gezondheid in jouw gemeente.
 • Je kan de brede einddoelgroep al op verschillende manieren betrekken in deze fase. Hier enkele voorbeelden uit de verschillende trajecten:
  • “Bij ‘Ieders Mond Gezond’ worden personen uit de doelgroep zelf opgeleid tot mondzorgcoach. Zij staan al dichtbij de einddoelgroep en krijgen op die manier ook expertise in het thema. Zo kunnen we bruggen slaan tussen de einddoelgroep die veel drempels naar de tandarts ervaart en de tandartsen zelf.” (Vlaams Instituut Gezonde Mond)
  • “In Temse zijn we zwangere vrouwen en pas bevallen moeders gaan bevragen door in de wachtkamer van het consultatiebureau gesprekken te voeren met de mensen. Dit heeft ons veel geleerd over de noden van onze diverse doelgroep én het creëert betrokkenheid.” (Huis van het Kind Temse)
 • Om er zeker van te zijn dat je alle relevante partners betrekt, kan je een stakeholdersanalyse maken.

Themaspecifieke tools

 • Dit was de samenstelling van de werkgroep in de 5 piloot-Huizen van het Kind die werkten rond 5 verschillende gezondheidsthema’s. 
 • Kies je voor een thema binnen seksuele gezondheid, contacteer zeker Sensoa voor informatie, advies en/of begeleiding op maat. We bekijken samen wat Sensoa voor je kan betekenen.
 • Hier vind je hoe je draagvlak kan creëren en kunt werken aan een visie rond alcohol en andere drugs
 • Wanneer je vanuit de kernwerkgroep nog expertise wil inwinnen over een specifiek gezondheidsthema kan je daarvoor een vorming (op maat) aanvragen bij:
  • Sensoa: rond seksuele gezondheid
  • VAD: rond alcohol en andere drugs
  • Gezond Leven: over gezonde voeding, bewegen, mentaal welbevinden, algemene gezondheidsbevordering … 

Voorbeeld

“Wij hebben ook draagvlak kunnen creëren bij tandartsen. 7 tandartsen in Kortrijk zijn bereid te werken met een mondzorgcoach zodat meer mensen de weg naar de tandarts vinden. Een van de leden van de werkgroep is een tandarts op pensioen en werd betrokken van bij de start. Zij helpt ons bij het bouwen aan draagvlak bij tandartsen.” (Huis van het Kind Kortrijk)

Logo Balk