Op basis van de vorige stap kreeg je ook een beeld van de noden en hiaten die er zijn rond het gezondheidsthema in de gezinnen waar jullie zich naar richten. Binnen deze stap is de uitdaging om deze noden te vertalen naar doelstellingen. Om tot een realistisch plan te komen bepaal je ook prioriteiten op korte en lange termijn.

Aan de slag

 1. Vertaal de verschillende noden in concrete doelstellingen op een ‘SMART’-manier:
  1. Specifiek – De doelstelling is eenduidig en kan niet anders geïnterpreteerd worden.
  2. Meetbaar – Ik kan meten of de doelstelling bereikt wordt.
  3. Acceptabel – De doelstelling is aanvaardbaar voor de doelgroep en/of het management.
  4. Realistisch – De doelstelling is haalbaar en realistisch (= let op dat je je verwachtingen niet te hoog of te laag stelt).
  5. Tijdsgebonden – Ik heb de tijdsspanne aangegeven waarin ik de doelstelling wil bereiken.
 2. Bepaal de criteria om tot prioritaire doelstellingen te komen. Bepaal
  1. waar jullie hiaten zien in de matrix die jullie in stap 2 invulden;
  2. wat de einddoelgroep het belangrijkste vindt;
  3. wat vanuit de verzamelde kwalitatieve en kwantitatieve informatie het belangrijkste aandachtspunt blijkt; 
  4. waar het meeste draagvlak voor is;
  5. waar jullie het snelst resultaat mee denken te boeken;
  6. de visie die jullie samen opstelden.
 3. Per doelstelling geef je aan:
  1. wie je prioritaire (sub)doelgroepen zijn;
  2. of ze op korte of lange termijn te realiseren is;
  3. wie je daarvoor nodig hebt;
  4. hoe je zal weten of de doelstelling geslaagd is.
 4. Beschrijf via de 'veranderingstheorie’ de weg naar je doelstellingen en hoe deze onderling afhankelijk zijn. 

Aandacht voor iederéén

 • Zijn je doelstellingen realistisch? Gedragsverandering vraagt bij iedereen veel tijd en voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen zijn er nog heel wat extra drempels die dit bemoeilijken.
 • Ga na voor wie er vooral gezondheidswinst zal zijn wanneer de doelstellingen gehaald worden. Is er binnen elke doelstelling winst voor iederéén, ook voor maatschappelijk kwetsbare groepen?
 • Vraag jezelf steeds opnieuw af of de verschillen tussen die subgroepen inderdaad belangrijker zijn dan deze binnen die groepen en op welke manier je rekening kan houden met die verschillen en toch kan inzetten op de gelijkenissen. M.a.w. wees voorzichtig met het opdelen van groepen, misschien delen zij meer dan je dacht?

Algemene tools:

 • In de Huizen van het Kind Temse en Geel-Laakdal-Meerhout werden doelstellingen als volgt gekozen:
  • Ze formuleerden met de werkgroep een 10-tal doelstellingen op een SMART-manier.
  • Iedereen kreeg 5 eurostukken weergegeven in 5 stickers. Elke sticker telde dus als 1 euro.
  • Ze konden die 5 stickers verdelen over de 10 doelstellingen: elke sticker die ze plakten gaf weer in welke mate ze die doelstelling belangrijk vonden én zich daar mee voor konden engageren.
  • De doelstellingen met de meeste stickers waren dus de belangrijkste doelstellingen waar het meeste draagvlak voor bleek te zijn.

Themaspecifieke tools:

Het PLISSIT-model (Annon, 1974) kan helpen bij het stellen van doelstellingen rond het werken aan seksuele gezondheid vanuit het samenwerkingsverband van het Huis van het Kind. In Huis van het Kind Linkeroever werd een brainstorm georganiseerd om te bepalen tot welk niveau elke organisatie het thema gezinsplanning kan opnemen. 

Voorbeeld

“Voor ons was het zeer belangrijk dat we draagvlak hadden voor de gekozen doelstellingen. We formuleerden samen doelstellingen rond het mentaal welbevinden van jonge ouders. We gingen enkel verder met de doelstellingen waarvoor meerdere partners zich wilden engageren. We weten dat we pas effect hebben als we het samen doen en vinden het erg belangrijk te luisteren naar de partners uit ons netwerk.” (Huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout)

Logo Balk