Om de doelstellingen te realiseren zijn er concrete acties nodig. Een kwalitatief gezondheidsbeleid bevat een mix van acties die inzetten op een of meerdere van de volgende 4 strategieën:

 • educatie: je kan inzetten op het versterken van de competenties van je doelgroep en wie hen omringt om gezond te leven.
 • omgevingsinterventies: je kan door fysieke en sociale maatregelen de omgeving van je doelgroep veranderen waardoor je werkt aan een gezonde omgeving. 
 • afspraken en regels: ook structurele maatregelen zijn nodig om gezond gedrag te ondersteunen.
 • zorg en begeleiding: je kan inzetten op het vroegtijdig detecteren van gezondheidsproblemen om te kunnen vermijden dat het erger wordt. 

Acties binnen één strategie zijn essentieel maar op zich niet voldoende om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid te voeren waarbij je ook werkt aan de gezondheidsongelijkheid. Je gezondheidsbeleid krijgt pas effect als je op de 4 strategieën inzet.

Aan de slag

 1. Zoek acties die beantwoorden aan jullie doelstellingen. Je kan hierbij zowel bestaande acties voortzetten, aanpassen als nieuwe acties opzetten.
  1. Bekijk de mate waarin de acties toegankelijk zijn voor iederéén, ook voor maatschappelijk kwetsbare groepen;

   of ze mee zorgen voor een mix van de 4 strategieën zoals hierboven beschreven;

   het engagement van partners: is er voldoende draagvlak voor de actie;

   de haalbaarheid op lange termijn ende ingeschatte gezondheidswinst die je hiermee kan boeken.
 2. Bepaal voor elke actie wie je (sub)doelgroep is. 
 3. Heb oog voor de sterktes van je einddoelgroep in het uitwerken van acties. Het zijn die sterktes die als hefboom kunnen dienen om gezond(er) gedrag te stellen. Het is bijvoorbeeld gemakkelijker om te zorgen dat mensen hun tanden gaan poetsen door te vertrekken vanuit de situaties waarin hen dat wel lukt dan te wijzen op alle keren dat ze het niet doen. 

Aandacht voor iederéén

 • Probeer acties op te zetten voor een brede groep rekening houdend met verschillen en gelijkenissen tussen (sub)doelgroepen. Pas wanneer de verschillen tussen groepen zo groot zijn dat het niet mogelijk is een gedeelde actie op te zetten, is het een goed idee om aparte acties op te zetten voor een subdoelgroep die je anders niet bereikt.
 • Zijn er groepen die je systematisch niet bereikt met je acties? Wie zou zich hierdoor uitgesloten kunnen voelen?
 • Misschien kan je een aantal bijkomende partners zoeken zodat je met je acties een breder bereik kan hebben?
 • Quick wins kunnen interessant zijn en helpen bij het creëren van draagvlak. Toch is het belangrijk te bewaken dat je voldoende acties ook kan verankeren. Het werken aan gezondheidsdoelstellingen vraagt juist bij maatschappelijk kwetsbare groepen tijd. 

Algemene tools

Voorbeeld

“We bereiken maatschappelijk kwetsbare zwangere vrouwen moeilijk via bestaande organisaties en acties. Dit is juist heel belangrijk omdat we daar een grote gezondheidswinst kunnen boeken voor moeder en het nog ongeboren kind. Daarom kozen we om een specifiek perinataal traject uit te bouwen voor deze groep, volgens het principe van Centuring Pregnancy. Er was veel draagvlak voor bij het lokaal bestuur en andere partners om hierop in te zetten én we kunnen voortbouwen op de ervaringen van Sint-Niklaas met hun gelijkaardige traject ‘De Wase Kiem’.” (Huis van het Kind Temse)

Logo Balk