Eindelijk wordt wat jullie al een hele tijd voorbereidden zichtbaar. Het actieplan is jullie wegbeschrijving: grijp er regelmatig naar terug om te kijken of alles volgens schema verloopt. Misschien kom je op de route nog wat hindernissen tegen. Zoek naar oplossingen en stuur bij waar nodig.

Aan de slag

  1. Per actie is er een aanspreekpersoon die de actie opvolgt en bijstuurt.
  2. Verzamel ervaringen van deelnemers aan de actie en van de partners. Alle feedback die je nu verzamelt kan je later gebruiken bij de evaluatie.
  3. Communiceer over de acties naar de einddoelgroep.
  4. Communiceer over het verloop van de acties, over de kleine en grote successen naar de partners.

  Aandacht voor iederéén

  • Verzamel niet alleen ervaringen van de meest gemotiveerde deelnemers. Zoek ook feedback van deelnemers die afhaken of niet vanzelf hun mening geven.
  • Wanneer je jouw aanbod bekendmaakt, doe je dit via de kanalen die de einddoelgroep gebruikt. Zorg dat je een correct beeld hebt van welke kanalen door wie en op welke manier gebruikt worden. Maatschappelijk kwetsbare groepen gebruiken misschien andere kanalen dan die waar jij zelf in eerste instantie aan denkt? 
  • Denk na over wie de actie uitvoert: je kan een mooie actie bedenken, maar als de persoon die deze uitvoert onvoldoende vanuit een juiste basishouding vertrekt, kan deze de einddoelgroep ook afschrikken. Voor maatschappelijk kwetsbare groepen is het extra belangrijk dat mensen hen op een versterkende manier aanspreken, een vertrouwensband kunnen opbouwen en respect tonen.

  Algemene tools

  • Vertrek vanuit een empowerende basishouding om aan gezondheidsbevordering te werken. Je kan deze toepassen in de manier waarop je de einddoelgroep benadert vanuit je netwerk, via acties, via communicatiematerialen … 

  Voorbeeld

  “Bij het gesprek over mondzorg met ouders van kinderen in onze voorziening, was het belangrijk dat er iemand van de begeleiders bij was. Mensen spreken niet graag over hun ongezonde mond, schamen zich … Het is erg gevoelige materie. Wanneer de vaste begeleider erbij was, stonden ze soms wel open om tips en tricks over de mondzorg van hun kinderen te krijgen.” (CKG als partner van Huis van het Kind Kortrijk)

  Logo Balk