Natuurlijk ben je benieuwd naar wat al die inspanningen hebben opgeleverd! Door te evalueren, ontdek je wat werkt en wat niet. Zo kun je het in de toekomst nóg beter aanpakken. Evalueer niet alleen op het einde, maar ook op verschillende momenten in tussentijd.

Aan de slag

 1. Evalueer de acties zelf: was de actie uitvoerbaar? Welke knelpunten hebben jullie ondervonden tijdens de uitvoering? Bereik je wie je wil bereiken? Zijn de deelnemers tevreden? 
 2. Evalueer het volledige actieplan: bereiken jullie de doelstellingen die jullie voor ogen hadden? Bereiken jullie de doelgroepen die jullie voor ogen hadden? Heeft dit het gewenste effect?
 3. Evalueer ook het proces om tot je gezondheidsbeleid te komen met de werkgroep: hoe is het met de motivatie van de leden van de werkgroep? Vinden zij dat hun inspanningen voldoende resultaat opleveren? Waarom haken partners af?
 4. Evalueer de acties, het actieplan én het proces zowel bij de betrokken partners als bij de betrokken einddoelgroep. Het kan best zijn dat ze allemaal iets helemaal anders vertellen.
 5. Vertaal de informatie uit de evaluatie in concrete verbeterpunten op actie- en beleidsniveau zodat de evaluatie jullie iets oplevert.

Aandacht voor iederéén

  • Niet alle resultaten kunnen weergegeven worden in cijfers. Kan je iemand uit de einddoelgroep laten vertellen op welke manier de actie een positieve impact had op zijn/haar gezondheid?
  • Kijk niet alleen naar wie je wél bereikt hebt met je actie(plan), maar ook naar wie afwezig bleef. Bevraag niet-deelnemers over de drempels om deel te nemen.
  • Zijn er toch doelgroepen die uit de boot vallen? Wanneer je bepaalde groepen systematisch uitsluit, ben je mogelijk de gezondheidsongelijkheid aan het vergroten. Wees hier waakzaam voor.
  • Laat je ook de einddoelgroep die je in de vorige stappen bevraagd hebt weten wat er met hun input gebeurde? Hierover communiceren werkt motiverend. 
  • Kreeg je informatie over zaken waar je zelf op het eerste gezicht weinig impact op hebt (vb. financiële zorgen,  zorgen over woonsituatie …)? Bekijk wat jullie als netwerk toch kunnen betekenen om hieraan tegemoet te komen én/of geef de signalen door aan wie hier meer impact op heeft.

  Algemene tools

  • Op de website van EXPOO vind je heel wat zelfevaluatie-tools. Die helpen je om kritisch naar je eigen aanbod te kijken en je impact te verhogen.
  • De RE-AIM-evaluatiematrix helpt je om je project grondig te evalueren volgens 5 dimensies: 
   • Wat was het bereik van de doelgroep?
   • Wat was de effectiviteit van het project?
   • Hebben partners/sleutelfiguren nog iets méér gedaan met de actie of het project? Is er interesse bij hen om hiermee aan de slag te gaan?
   • Hoe werd de actie uiteindelijk uitgevoerd? 
   • Wordt het project/de actie verankerd?
  • Je kan via deze methodiek aan nauw betrokken partners vragen wat ze goed vonden in het proces en wat zij daarbij gemist hebben.
  • Je kan ook met de werkgroep de groeimeter invullen op verschillende momenten in het proces om zo te zien waar jullie vooruitgang boeken.

  Themaspecifieke tools? 

  Voorbeeld

  “Voor mij is het heel belangrijk dat dit een traject is van de partners van het Huis. Daarom hebben we gedurende het hele proces aandacht besteed aan het versterken van de samenwerking tussen de partners. Dat bleek de belangrijkste motivatie van de leden van het perinatale netwerk om deel te nemen. Gedurende het proces is dit echt wel verbeterd: we hebben nu een sociale kaart, partners kennen elkaar en nemen ook sneller de telefoon als ze een vraag hebben.” (Huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout)

  Logo Balk