Een succesvol gezondheidsbeleid schud je niet zomaar even uit je mouw. Gebruik dit handige stappenplan als leidraad.

Stappenplan Zorg En Welzijn

Er zijn zeven stappen om een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid uit te werken. Per stap vind je op deze pagina meer uitleg over hoe je die stap het best aanpakt en uitwerkt. Richtlijnen, tips en tools helpen je om de stap om te zetten in de praktijk.

Elke stap telt

Het stappenplan is chronologisch opgesteld, maar is zo ontworpen dat je overal kan instappen, in om het even welke stap. Met welk proceselement je het best start, kan voor elke organisatie anders zijn. Een organisatie die al acties onderneemt, kan eventueel starten met die alvast te evalueren, om zo verder te bouwen aan het gezondheidsbeleid en het stappenplan verder te doorlopen.

Het is wél belangrijk dat je alle zeven stappen in het proces meeneemt. Bovendien lopen sommige stappen eerder naast elkaar dan dat ze elkaar opvolgen. Zo creëer je een draagvlak in stap één, maar gegevens uit stap twee kunnen je ondersteunen om een draagvlak te creëren of gaandeweg te vergroten.

Elke stap heeft specifieke resultaten die samen leiden tot een gedragen, kwalitatief, op maat gezondheidsbeleid van jullie organisatie. Check voor jezelf of je bij elke stap resultaat bereikt en welke ondersteuning we jullie geven

Gezondheidsbeleid of thematisch voedings-, rook- … beleid?

Je kan beginnen met een globaal zicht op hoe ver de organisatie staat rond verschillende gezondheidsthema’s (voeding, mentaal welbevinden, beweging, sedentair gedrag, tabak, gezond binnenmilieu …) en voor al deze thema’s één gezondheidsbeleid uitwerken. Maar je kan er ook voor kiezen om te starten vanuit één thema en te werken naar bv. een rookbeleid, voedingsbeleid, beweegbeleid ...

Dit is afhankelijk van waar het meeste nood aan is in de organisatie en bij de jongeren. Kijk naar waar er gedragenheid en ‘goesting’ voor is, welk thema uit de groep naar boven komt als het minst uitgewerkt op dit moment, de aanwezige objectieve gegevens van gezondheid of gezond gedrag (bv. het aantal rokers, overgewichtpercentages … ). Je kan ook vanuit een succeservaring bij het opstellen van bv. een voedingsbeleid groeien naar een gezondheidsbeleid waarin meerdere thema’s aan bod komen.