Na al dat bespreken en nadenken, is het nu tijd om écht in actie te schieten.

Actie dus!

Stap 4 bereidde de actie goed voor. De acties zijn bepaald en verantwoordelijkheden verdeeld. Nu kan de procesbegeleider alles en iedereen samenbrengen rond een concrete actie in de praktijk. Een actieplan is de wegbeschrijving: grijp er regelmatig naar terug om te kijken of alles volgens plan verloopt.

Koppel regelmatig terug over het verloop van de acties en deel mee wat er nog op de planning staat. Wees aandachtig voor mogelijke hindernissen en probeer ze zo snel mogelijk aan te pakken. Vanuit positief geëvalueerde acties zal draagvlak groeien en ben je opnieuw vertrokken.

Ga stapsgewijs te werk. Je kan bepaalde acties indien nodig eerst uittesten bij bepaalde afdelingen of leefgroepen. Evalueer het effect en de haalbaarheid van deze actie en stuur bij waar nodig. Voer dan de actie uit op grote schaal.

Mogelijk bots je op weerstand tijdens de uitvoering van een actie. Geef tijd en ruimte aan mensen met weerstand om hun bezorgdheden te communiceren. Probeer het gevoel achter de boodschap op te merken en te erkennen. Bekijk eventueel opnieuw stap 1 over bezorgdheden over een gezondheidsbeleid.

Bij het uitvoeren van acties is communicatie en samenwerking essentieel, het leiderschap om een geheel te vormen en uit te voeren is efficiënt.

Hulmiddelen om deze stap te doen slagen:

- Actieplan 8 B’s

Check of je deze stap goed doorlopen hebt:

  • Vonden er toegankelijke acties plaats?