In onze huidige samenleving lijkt het niet zo simpel om het mentaal evenwicht te bewaren. In de Gezondheidsenquête (2013) geeft een derde van de bevolking (32%) van 15 jaar en ouder aan last te hebben van psychische problemen (bv. zich gestresseerd voelen of gespannen zijn, verdrietig of gedeprimeerd zijn of niet kunnen slapen vanwege grote zorgen).

In 2008 was dit 26%. Vrouwen, lager opgeleiden, en inwoners van grote steden hebben vaker met dit soort psychische problemen te kampen. 40% van de jonge vrouwen (15-24 jaar) meldt psychische problemen, terwijl dit percentage voor jonge mannen in deze leeftijdsgroep maar half zo hoog ligt. Vooral bij onze actieve bevolking (van 25 tot 55 of 65 jaar) staat de geestelijke gezondheid onder druk.

Stijging emotionele problemen

Emotionele problemen zijn de afgelopen vijf jaar gestegen: 10% heeft angstproblemen, 15% heeft depressieve gevoelens en 30% meldt slaapproblemen. Deze emotionele problemen komen vaak samen voor.

Kwetsbare groepen zijn jongeren van 15 tot 24 jaar; tussen 45 en 65 jaar en vanaf 75 jaar, vrouwen en lager opgeleiden. Slaapproblemen zijn al aanwezig bij één op de vier jongeren tussen 15 en 24 jaar en nemen toe met de leeftijd (37% bij de senioren). Eetstoornissen lijken meer voor te komen bij jonge vrouwen in de leeftijdsgroep van 15 tot 34 jaar (en nemen af met de leeftijd), bij lager opgeleide personen en in steden. 8% van de bevolking zou lijden aan een eetstoornis. 

Zelfdoding

In België heeft 14% van de bevolking er ooit aan gedacht een eind te maken aan zijn leven en 4% heeft hiertoe effectief al een poging ondernomen. In de 12 maanden voorafgaand aan de enquête heeft 5% aan zelfmoord gedacht; 4 op 1000 personen hebben een zelfmoordpoging ondernomen. Het aantal gerapporteerde zelfmoordpogingen is constant vergeleken met 2004 en 2008.

Meer gebruik geneesmiddelen voor psychische klachten

8% van de Belgische mannen en 5% van de vrouwen drinkt te veel en schaadt op die manier zijn gezondheid. Daarnaast gaf 16% van de Vlamingen aan ‘de afgelopen twee weken’ psychoactieve geneesmiddelen gebruikt te hebben: slaap- en kalmeringsmiddelen (13%), en antidepressiva (8%).

Dit medicatiegebruik steeg de afgelopen 10 jaar: het gebruik van antidepressiva is verdubbeld, er worden 7 keer zoveel stimulantia gebruikt, en de toename voor antipsychotica bedraagt 77%.