In 2006 bekrachtigde de Vlaamse regering de zesde gezondheidsdoelstelling rond preventie en suïcide. En zo ook het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2006-2010. Hiermee pakt de regering geestelijke gezondheid en suïcidepreventie aan op een structurele manier en op lange termijn.

Fit in je hoofd

Sinds de introductie van dit actieplan besteedt Vlaanderen aandacht aan geestelijke gezondheidsbevordering. Strategie 1 uit het plan maakt mensen bewust van hun eigen sterktes, de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid en het belang van een goede geestelijke gezondheid. Het initiatief kreeg vorm met de campagne ‘Fit in je hoofd – Goed in je vel’ en werd een eerste keer gelanceerd in 2006.

Deze publiekscampagne wil iedere Vlaming ouder dan zestien jaar handvatten aanreiken om de eigen veerkracht te versterken. Dit via tien gemakkelijke tips, gebaseerd op de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid. Op de website staat informatie, opdrachten en tips om aan de slag te gaan met de eigen veerkracht. In 2009 werd een zelfbeoordelingstest toegevoegd die advies op maat geeft over veerkracht, coping en klachten. Lokaal worden diverse activiteiten opgezet om de tien tips in de verf te zetten. In mei 2015 wordt de website uitgebreid met een online tool en bijhorende app om veerkracht te verhogen.

Op maat van verschillende doelgroepen

Vervolgens werd Fit in je Hoofd aangepast aan diverse doelgroepen die minder goed bereikt werden: NokNok (voor 12-16jarigen), de Goed-Gevoel-Stoel en Zilverwijzer. Daarnaast werden aanvullingen gemaakt naar diverse settings: Fit in je Hoofd-Carrousel (lokale besturen) en geestelijke gezondheidsbevordering op het werk (in voorbereiding).

Goed-Gevoel-Stoel

De Goed-Gevoel-Stoel richt zich op maatschappelijk kwetsbare mensen. In drie intensieve praatsessies ontdekken deelnemers, samen met de daartoe opgeleide begeleider, zelf hun draaglast en draagkracht. Ze krijgen tools aangereikt om hun eigen veerkracht verder te versterken aan de hand van Goed-gevoel-acties.

NokNok

De campagne NokNok richt zich op jongeren van twaalf tot zestien jaar. Op de website www.noknok.be vinden jongeren informatie en tips om hun eigen geestelijke gezondheid te bevorderen. Daarnaast kunnen jongeren in hun vrije tijd in groep aan de slag met de inspiratielijsten boordevol spelletjes en ideeën in het kader van de beschermende factoren.

Zilverwijzer

Met de groepsmethodiek Zilverwijzer gaan zestigplussers op een interactieve wijze aan de slag met hun geestelijke gezondheid. Ze maken kennis met de verschillende beschermende factoren en leren van elkaar hoe je je goed in je vel kan blijven voelen. Daartoe opgeleide vijftigplussers begeleiden hun leeftijdsgenoten en bieden hun op een leuke en participatieve manier een leidraad voor een beter mentaal evenwicht.

Ook in het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012- 2020) werd geestelijke gezondheidsbevordering voor individu en maatschappij als eerste strategie opgenomen, die verder uitgewerkt zal worden in acties.