Ons welbevinden bevorderen is zeer belangrijk voor het individu, het draagt bij tot veerkracht.

Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit te komen. Het gaat niet enkel over ‘terugveren’ naar de oorspronkelijke positie, maar ook om doorgroeivermogen.

Onderzoek toont aan dat mensen, die geconfronteerd worden met ingrijpende of levensbedreigende gebeurtenissen, naast de pijn en ongemak die deze gebeurtenissen met zich meebrengen ook beschrijven hoe hun leven op een positieve manier veranderd is als resultaat van een traumatische gebeurtenis. Het laat zelfs zien dat het meemaken van negatieve gebeurtenissen een van de manieren is waarop we als mens groeien.

Geestelijke Gezondheidsbevordering als zaak van de samenleving

Welbevinden is belangrijk voor iedereen, maar wordt vooral als een zaak en een verantwoordelijkheid van het individu opgevat. Diverse theorieën en onderzoeksresultaten wijzen erop dat welbevinden bevorderen niet enkel een zaak is van het individu, maar dat de samenleving hierin een rol kan spelen.

Gezondheidswinst voor iedereen

Uit onderzoek blijkt dat de risicofactoren voor psychische aandoeningen normaal verdeeld zijn in een bevolking. Dit betekent dat de meeste individuen een matig risico hebben op psychische problemen. Slechts een minderheid loopt groot, respectievelijk weinig gevaar. Maar als de aandacht enkel gaat naar hoogrisicogroepen wordt een groot deel van de bevolking over het hoofd gezien.

Meerwaarde voor preventie en verhogen van levenskwaliteit

Een strategie gericht op het bevorderen van welbevinden in de totale bevolking kan veel impact hebben. Wanneer het gezondheidsprofiel van de hele bevolking enigszins opschuift in de richting van meer welbevinden, neemt het aantal mensen dat ‘floreert’ sterk toe en neemt het aantal mensen met psychische stoornissen aanzienlijk af. De winst die daaruit voortvloeit, komt vooral ten goede aan mensen met een matig goede gezondheid die, ondanks het feit dat ze niet uitvallen, toch verminderd functioneren, zich onvoldoende ontplooien en minder bijdragen aan de maatschappij.

1Ste Figuur Wat Is Veerkracht Ggb

Uit de ‘Midlife in the United States’-studie bleek dat welbevinden en psychopathologie twee gerelateerde dimensies zijn, die echter ook van elkaar te onderscheiden zijn. Hoewel een hogere score op welbevinden samengaat met minder psychische klachten en vice versa, is deze relatie verre van perfect. Zo bleek dat sommige mensen die aan een stoornis lijden toch een relatief hoog niveau van welbevinden kunnen ervaren. Daarnaast ervoeren bepaalde mensen die laag scoren op welbevinden, weinig symptomen van psychopathologie.

2De Figuur Wat Is Veerkracht Ggb

Dit heeft belangrijke implicaties voor de geestelijke gezondheidszorg. Waar tot nu toe de nadruk lag op de behandeling van stoornissen, blijkt dat investeren in welbevinden een bijdrage aan de preventie van psychische stoornissen kan leveren en wellicht ook aan de vermindering van ziekteverzuim en het verhogen van productiviteit. Wetenschappers pleiten voor het belang van het bevorderen van welbevinden voor de maatschappij. Welbevinden kan immers beschouwd worden als het mentale kapitaal van onze economie.

Deze inzichten en de ideeën uit de positieve psychologie en ‘salutogenese’ (leer van hoe gezondheid ontstaat), gecombineerd met de verantwoordelijkheid van een samenleving ten aanzien van haar inwoners, legden de basis voor geestelijke gezondheidsbevordering.

Referenties

 • Carver, 1998
 • Ahern, Kiehl, Sole & Byers, 2006
 • Tedeschi & Calhoun, 2004
 •  Helgeson, Reynolds, & Tomich, 2006
 • Tennen & Affleck, 2002
 • Bohlmeijer, Bolier, Steeneveld, Westerhof, & Walburg, 2013
 • Seligman & Csikszentmihalyi, 2000
 • Antonovsky, 1996
 • Balfour, 2007
 • Stevens & Andriessen, 2011
 • Whittington en Huppert, 1996
 • Huppert, 2004 & 2005
 • Walburg, 2009
 • Balfour, 2007