Klimaatverandering brengt extra gezondheidsrisico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan meer hitteperiodes, verhoogde ozonconcentraties, exotische insecten die makkelijker in onze contreien overleven en ziektes kunnen verspreiden, of het meer voorkomen van overstromingen en zware onweren in België.

Wat is klimaatverandering?

Menselijke activiteiten beïnvloeden het klimaat waardoor bepaalde weerfenomenen zoals regen in België meer voorkomen en andere zoals sneeuw minder. De gemiddelde temperatuur ligt hoger ten op zichte van enkele honderden jaren geleden. Meer info vind je op de website van het Departement Omgeving.

Op deze infopagina kan je meer lezen over het effect van klimaatverandering op de gezondheid. Naast negatieve gezondheidseffecten zorgt de klimaatverandering ook voor extra verlies van biodiversiteit, aantasting van de voedselproductie, economisch verlies,...

Gevolgen voor de gezondheid?

Warme temperaturen

Tijdens de zomer kan het erg warm worden. In de toekomst zal dit nog vaker gebeuren door de klimaatopwarming. Bepaalde regio's koelen moeilijk af, bv. stedelijke hitte-eilanden, gebieden met zandgronden,... 

Jammer genoeg brengen hoge omgevingstemperaturen heel wat gezondheidseffecten met zich mee, zeker bij kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen, sociaal geïsoleerde mensen en chronisch zieken. Dit kan gaan van hinder tot zelfs sterfte. Hitteperiodes zorgen voor verhoogde sterftecijfers. In de hete zomer van 2003 lag de sterfte in 12 Europese landen gemiddeld 7 % hoger dan in de zomermaanden in de referentieperiode (1998-2002). De slachtoffers waren vooral ouderen en sociaal geïsoleerde mensen.

Tijdens hitteperiodes komen meer vroeggeboortes voor. Naast meer periodes met verhoogde temperaturen zorgt de klimaatverandering ook voor een hogere blootstelling aan:

Ozon

De concentraties ozon, een gas dat de gezondheid schaadt, die we inademen kan in de zomer toenemen waardoor ademhalingsmoeilijkheden vaker kunnen voorkomen.

Insecten

Opwarming van het klimaat zorgt ervoor dat bepaalde insecten, die ziekten kunnen dragen, in onze streken kunnen overleven. Of inheemse insecten die door de klimaatverandering in grotere aantallen voorkomen. Denk bv. aan

  • teken die onder andere de ziekte van Lyme verspreiden
  • muggen die dengue (of knokkelkoorts), malaria, chikungunya of West-Nijl virus dragen

Extreem weer

Extreme weersomstandigheden (stormen, overstromingen,…) hebben een rechtstreekse invloed op de gezondheid. Ze kunnen leiden tot verdrinking, hartaanvallen, verwonding, infecties, ... Daarnaast hebben ze ook een indirecte impact omdat ze  problemen kunnen veroorzaken met de waterbevoorrading en voedselproductie.

Allergenen

Klimaatverandering heeft een effect op de vegetatie en het vrijkomen van de pollen. Concentraties van deze allergenen zijn tijdens warme perioden vaak hoger. Hierdoor zal de last voor mensen die allergisch zijn voor deze stoffen vaak toenemen.

Hoe blootstelling beperken?

Hoe klimaatopwarming voorkomen?

Op de website van het departement Omgeving kom je te weten hoe je jouw bijdrage aan de klimaatopwarming vermindert en wat de Vlaamse Overheid aan klimaatopwarming doet.

Meer weten?

Neem contact op met de medisch milieukundige van het Logo van je regio.

Logo Logos