Gezondheidsbevordering

Gezondheidsdeterminanten

Gezondheid wordt beïnvloed door verschillende soorten factoren, gezondheidsdeterminanten genoemd.In de traditionele visie op gezondheid zijn biologische factoren en de organisatie van de gezondheidszorg prioritair. 

Gedragsdeterminanten

Gedrag is een belangrijke gezondheidsdeterminant. Interventies voor gezondheidsbevordering zijn dan ook dikwijls gericht op het veranderen van gedragsfactoren die de gezondheid in positieve (of negatieve) zin beïnvloeden.

Matrixmodel

Gezondheidswinst wordt des te sterker naarmate we meer impact hebben op de eigenlijke oorzaken of determinanten van gezond gedrag en van een gezonde (zowel fysieke als sociale) omgeving. Het matrixmodel helpt je hierbij.

Cijfers

Het Vlaams Instituut Gezond Leven peilt om de 3 jaar naar het gezondheidsbeleid van Vlaamse scholen, bedrijven en lokale besturen.

Projecten evalueren

Je vraagt je af of je project geslaagd is? Een kwaliteitsvolle evaluatie geeft je meteen een beeld van waar je project goed of wat minder goed liep.

Kies voor een gezond leven

Neem een dag en tel eens hoeveel je wordt geconfronteerd met keuzes maken. Wat eet ik tussendoor? Wat doe ik met mijn vrije tijd? Of hoe ga ik naar het werk? Tijdens deze keuzemomenten, kan je bewust kiezen voor gezondheid.

Bots je op moeilijkheden? Deze tips helpen je op weg om gezonde keuzes te maken.

De Gezondheidsmatrix

De combinatie van strategieën en niveaus biedt de garantie voor een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid binnen de verschillende settings. Visueel wordt dit voorgesteld in een matrixmodel. Dit matrixmodel is een beleidsinstrument.