​Advies voor jonge rokers die een e-sigaret willen gebruiken om te stoppen

Mogen minderjarige rokers die willen stoppen met roken nicotinevervangers gebruiken?

Minderjarigen gebruiken in het algemeen best geen nicotine. Maar minderjarige rokers die willen stoppen met roken kunnen onder bepaalde voorwaarden wel gebruikmaken van de erkende rookstopmedicijnen die nicotine bevatten, zoals nicotinepleisters of nicotinekauwgom.

De e-sigaret met nicotine is ook een nicotinevervanger. Mogen minderjarige rokers die willen stoppen met roken deze dan ook gebruiken?

Klassieke nicotinevervangers kunnen ook minderjarige rokers helpen bij het stoppen met roken

Nicotinevervangers verzachten de ontwenningsverschijnselen die optreden nadat een roker gestopt is met roken. Ze maken de drang om te roken kleiner. Met een dosis, aangepast aan het tabaksgebruik, kan de roker zich geleidelijk bevrijden van de fysieke verslaving.

Ook voor jongeren kunnen nicotinevervangers het rookstopproces ondersteunen en gemakkelijker maken.

De klassieke nicotinevervangers zijn pleisters, inhaler, spray, kauwgom en zuigtabletjes. Die zijn allemaal vrij te koop in de apotheek. Het zijn erkende rookstopmedicijnen. 

Nicotinevervangers op de juiste manier gebruiken 

Jongeren die nicotinevervangers willen gebruiken doen dat vaak op een foute manier, net als volwassenen. Dat zorgt ervoor dat ze denken dat de producten niet goed werken. Belangrijk is dus dat ze goed geïnformeerd worden over het juiste gebruik. En over de resultaten die ze mogen verwachten. 

Als een minderjarige ze wil gebruiken, dan vraagt hij best uitleg aan de apotheker. 

Mag een apotheker deze nicotinevervangers wel verkopen aan minderjarigen?

De apotheker zal bij de verkoop een overweging maken. Want nicotinevervangers zijn volgens de bijsluiter niet altijd geschikt voor minderjarigen.

Die overweging hangt af van de verslaving van de minderjarige: gaat het over een minderjarige die rookt en inderdaad af wil van zijn tabaksverslaving? Maar ook: wordt de jongere die een rookstoppoging doet goed opgevolgd? Een (huis)arts zal deze overwegingen ook maken. In de bijsluiter van klassieke nicotinevervangers staat soms dat ze door minderjarigen alleen mogen gebruikt worden na advies van een arts.  

 De apotheek en de (huis)arts zullen de minderjarige gebruiker altijd aanbevelen om nicotinevervangers te combineren met een vorm van gedragsmatige ondersteuning. Die ondersteuning is voor een minderjarige beschikbaar binnen het rookstopprogramma SmartStop of bij Tabakstop. Een tabakoloog volgt in zo’n begeleidingstraject het gebruik van nicotinevervangers door de minderjarige goed op.

Kunnen minderjarige rokers die willen stoppen met roken daarbij ook een e-sigaret met nicotine gebruiken?

Een e-sigaret met nicotine is ook een nicotinevervanger, die kan gebruikt worden bij het stoppen met roken. Maar in tegenstelling tot de klassieke nicotinevervangers is de e-sigaret geen erkend rookstopmedicijn. De e-sigaret mag in ons land verkocht worden aan alle jongeren die ouder zijn dan 16 jaar.

Jongeren kunnen de e-sigaret als rookstopmiddel gebruiken op twee manieren:

  • Door een e-sigaret met nicotine te combineren met andere (klassieke) nicotinevervangers.
  • Door een e-sigaret met nicotine als enige nicotinevervanger te gebruiken, dus zonder ze te combineren met andere (klassieke) nicotinevervangers.

Belangrijk daarbij is dit:

  • De vloeistof van de e-sigaret moet nicotine bevatten. We weten niet of een e-sigaret die géén nicotine bevat de roker ook kan helpen bij het stoppen met roken. Daarover is meer onderzoek nodig. We weten wel dat een e-sigaret mét nicotine de roker kan helpen.
  • We raden minderjarigen aan om dit te doen in combinatie met gedragsmatige hulp: SmartStop of Tabakstop. De hulpverlener kan dan precies uitleggen hoe de e-sigaret moet gebruikt worden en hoe de nicotinedosis goed kan worden afgestemd op het type roker dat de minderjarige is.

Eenmaal gestopt met roken: ook stoppen met e-sigaret, maar nooit opnieuw gaan roken

We raden minderjarigen die erin slagen om te stoppen met roken met de hulp van een e-sigaret aan om daarna ook te stoppen met het gebruik van de e-sigaret zelf. De e-sigaret is immers geen onschadelijk product.

Maar als dat niet lukt of als de minderjarige er niet mee wil stoppen, dan is het belangrijk om de boodschap te geven dat blijven dampen een betere optie is dan terug gaan roken. Stoppen met roken is het belangrijkste en heeft de grootste prioriteit.