Alle tabaksconcerns verkopen vandaag ook e-sigaretten. Hun commerciële strategieën blijven sterk gericht op de klassieke sigaret, maar andere nicotineproducten (e-sigaret, heat-not-burnproducten, …) lijken aan belang te winnen.

Jongeren als nicotineverslaafden van de toekomst 

De nicotinemarkt is dus in beweging. Maar welke toekomstige strategieën ook zullen ontwikkeld worden op deze markt, jongeren zijn en blijven een evidente doelgroep voor de tabaksfabrikanten. Zij zijn hun toekomstige nicotineklanten en -verslaafden. Hetzij als rokers (de komende decennia steeds meer op markten in minder ontwikkelde landen), hetzij als gebruikers van alternatieve nicotineproducten, zoals de e-sigaret.

Geldt dat ook voor de e-sigproducenten die zich onafhankelijk van de tabaksindustrie opstellen? In de UK beweert de Independent British Vape Trade Association dat ze de e-sigaret niet wil verkopen aan  -18-jarigen. En dat ze geen e-sigmarketing wil die gericht is op niet-rokers en niet-dampers. Een mooi voornemen. We zullen zien …

Worden tabaksfabrikanten nicotinedealers? 

De tabaksindustrie positioneert zich steeds meer als dealer van het verslavende, maar voor volwassenen relatief onschadelijke product nicotine. En steeds minder als verkoper van het dodelijke product tabak. 

Een strategie die verschillende voordelen moet opleveren. Door zichzelf in de markt te zetten als nicotinebedrijven poetsen de tabaksfabrikanten hun imago op: ze lijken ambitie te tonen om zélf een flinke bijdrage te leveren aan de oplossing van het tabaksprobleem. Nicotineproducten zoals de e-sigaret kunnen rokers immers helpen om te stoppen en zijn minder schadelijk.

De industrie wil ook de regulering van nicotineproducten (tabak en andere) beïnvloeden in haar eigen voordeel.

Dubbel gezicht

Terzijde: dit betekent niet dat de onethische praktijken van de tabaksindustrie plots in een ander daglicht komen te staan. Een machtig bedrijf als Marlboro, dat sterk inzet op ‘Designing a Smoke-Free Future’, doet er tezelfdertijd alles aan om wereldwijd de strengere verkoop en regulering van tabak te dwarsbomen. Het kader van tabakscontrole, zoals uitgestippeld door de Wereldgezondheidsorganisatie, wordt met alle mogelijke middelen bestreden.

Wellicht is voor de tabaksgiganten het ideale toekomstige businessmodel er een van dubbelverkoop van tabak en e-sigaretten (en andere alternatieve nicotineproducten): roken én dampen in plaats van dampen als alternatief voor roken.