Nicotine is mogelijk schadelijk voor volwassenen

Volgens de Hoge Gezondheidsraad (HGR) kan de e-sigaret met nicotine een rol spelen bij het bestrijden en ontmoedigen van roken. Dat zou volgens de raad ook de eerste focus moeten zijn van een goed e-sigaretbeleid. Het gebruik van de e-sigaret voor andere doeleinden dan stoppen met roken wordt afgeraden. Niet-rokers en niet-dampers - in het bijzonder minderjarigen – beginnen volgens de HGR best niet met dampen.

De raad ziet de e-sigaret ook als “een overgangsmiddel bij het volledig willen stoppen met roken". Daarmee wordt bedoeld: best ook stoppen met nicotine. Daarom krijgen rokers die gestopt zijn met de hulp van de e-sigaret het advies om daarna ook te stoppen met dampen.

Waarom? Nicotine is een neurotoxische en sterk verslavende stof die mogelijk schadelijk is voor de gezondheid. Het is ook nog niet bekend welke de lange termijngevolgen zijn van nicotinegebruik via de e-sigaret.

Stoppen met roken belangrijker dan stoppen met nicotine

Maar hoewel de HGR een beleid wil dat alle vormen van roken en dampen ontmoedigt en graag wil dat rokers die overschakelden op de e-sigaret ook met dampen stoppen, wordt ook sterk beklemtoond dat een nicotineverslaving  voor de gezondheid minder schadelijk is dan een tabaksverslaving. En dat een e-sigaret met nicotine beduidend minder toxisch is dan een tabakssigaret. Vanuit een gezondheidsperspectief is het terugdringen van nicotine-afhankelijkheid secundair aan het primaire doel, namelijk het elimineren van roken.

De HGR stelt dus duidelijk dat het voor volwassenen minder risicovol om op lange termijn een nicotinevervanger of een e-sigaret met nicotine te (blijven) gebruiken dan opnieuw te beginnen met het roken van tabak. Want het gezondheidsrisico van die laatste is veel groter.

Nicotine is zeker schadelijk voor jongeren en jongvolwassenen

Maar dit geldt niet voor minderjarigen en jongvolwassenen. Omdat hun hersenen nog niet volgroeid zijn (dat proces duurt tot de leeftijd van 25 jaar) is het schadelijk effect van nicotine veel groter. In die mate dat nicotinegebruik en blijvend nicotinegebruik aan deze leeftijdsgroep moet afgeraden worden.