Algemene regels e-sigaret

De algemene regels gaan ervan uit dat e-sigaretten gelijkwaardig zijn aan tabaksproducten. Daarom is het verboden om:

  • E-sigaretten te dampen in gesloten publieke ruimtes
  • Reclame of promotie voor e-sigaretten te maken, met uitzondering van reclame in krantenwinkels en gespecialiseerde verkooppunten
  • E-sigaretten te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar
  • E-sigaretten op afstand (via internet) te verkopen

De producten die in België op de markt gebracht worden moeten ook voldoen aan de normen van de productveiligheid. Bij normaal gebruik mag er geen enkel risico zijn voor de gebruiker. Bepaalde chemische stoffen (kwik, cadmium) zijn verboden in de e-sigaretten, navullingen en batterijen.

Specifieke regels e-sigaret

Er zijn ook specifieke maatregelen voor elektronische sigaretten met nicotine.

Vorig jaar verscheen in het Belgische Staatsblad het Koninklijk Besluit over de regeling van de elektronische sigaret. De FOD Volksgezondheid publiceerde naar aanleiding van het verschijnen daarvan een FAQ voor kopers en verkopers. Hierin staan de belangrijkste regels over de verkoop, veiligheid, etikettering, … voor ons land samengevat.

Zo mag de concentratie nicotine in de vloeistof niet meer zijn dan 20 mg/ml. Het volume van de e-sigaretnavullingen mag maximum 10 ml bedragen. De patronen voor eenmalig gebruik mogen niet meer dan 2 ml vloeistof bevatten.

De nicotine moet op een constante manier vrijkomen. En e-sigaretten en navullingen moeten een beveiliging voor kinderen hebben en onbreekbaar zijn.

Het KB zorgde voor de omzetting van de (herziene) Europese Tabaksrichtlijn van 2014. Door die richtlijn moeten e-sigaretten met nicotine aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen vanaf mei 2016. De kwaliteitsvereisten worden beschreven in artikel 20.

In de Europese Tabaksrichtlijn werd ervoor gekozen om de e-sigaret te reguleren als een breed verkrijgbaar consumptieartikel.