Voor de e-sigaret geldt dezelfde wetgeving over rookvrije omgevingen als voor de gewone sigaret. Volgens de wet van 22 december 2009 is het gebruik van de e-sigaret, met of zonder nicotine, verboden op alle plaatsen waar een rookverbod geldt.

Dat betekent dat een e-sigaret dampen niet is toegelaten in openbare gebouwen, op het werk, in scholen, in het openbaar vervoer, in restaurants, cafés, enzovoort. Dampen valt op al deze plaatsen onder de tabakswetgeving.

Roken niet opnieuw normaliseren

De Hoge Gezondheidsraad geeft in zijn laatste advies over de e-sigaret enkele argumenten om dampen (ook in de toekomst) niet toe te laten in de gesloten publieke ruimte, namelijk de afzwakking van de regelgeving over roken en het vermijden van verwarring tussen de e-sigaret en de tabakssigaret bij controles,  bijvoorbeeld op café.

Het eerste argument is daarbij het belangrijkste.

De restricties tegenover de e-sigaret mogen niet strenger zijn dan die tegenover tabak omdat de laatste schadelijker is voor de gezondheid dan de eerste, volgens de Hoge Gezondheidsraad. Maar ze mogen er ook niet toe leiden dat de bestaande regels over roken minder geldigheid krijgen, bijvoorbeeld door dampen op café toe te laten. Want roken (in het algemeen) kan dan opnieuw ‘genormaliseerd’ worden.

Schade damp e-sigaret?

Maar wat ook meespeelt in de discussie is de argumentatie die tot rookvrije omgevingen heeft geleid: de enorme schade die tabaksrook berokkent aan de omgeving. Het is immers nog onvoldoende bekend in hoeverre e-sigaretdamp gezondheidsschade kan berokkenen aan omstaanders die passief of onvrijwillig "meedampen". En over welke schade het dan gaat.

Meer onderzoek daarover is nodig. Uit het beschikbare onderzoek moeten we besluiten dat een voorzichtige houding noodzakelijk is. Dat betekent dus: niet toelaten dat er gedampt wordt op plaatsen die vandaag rookvrij zijn omdat de gezondheid van niet-dampers mogelijk geschaad wordt.