Sociaal-economische achtergrond en meeroken

Passief roken hangt samen met sociaal-economische achtergrond: in lagere sociale klassen wordt meer meegerookt. Kinderen worden er meer blootgesteld aan tabaksrook.

Meer info hierover in het rapport 'Roken en zwangerschap en roken in gezinnen met jonge kinderen' en in het nieuwe onderzoek over roken in huis van Kom op Tegen Kanker.

Huidige discussies over meeroken

Mag er gerookt worden in het eigen huis en in de auto in het bijzijn van kinderen?

Kan men roken in huis en in de auto wettelijk verbieden? Ook niet als we weten dat in Vlaanderen veel kinderen thuis in tabaksrook opgroeien? Kinderen die niet alleen te maken krijgen met zeer ernstige gezondheidsproblemen, maar ook nog eens een sterk verhoogde kans hebben om zelf roker te worden.

Deze vragen raken aan privacykwesties. Ze gaan niet meer over de publieke ruimte, maar over rookvrije omgevingen in de privéruimte.

Kan er op café een e-sigaret gerookt worden?

Vandaag is het in ons land niet toegestaan om een e-sigaret te roken op plaatsen waar een rookverbod geldt. Internationaal is hier wel discussie over. Fabrikanten stellen de e-sigaret soms voor als de sigaret die 'overal kan gerookt worden’. Een manier dus om de bestaande wetgeving over rookvrije omgevingen te omzeilen en terug te keren naar de periode voor de rookverboden. Dat zou betekenen dat het roken van een e-sigaret op café opnieuw kan. Een rookstoporganisatie als ASH (UK) pleit er vandaag voor om e-sigaretten niet te laten vallen onder de wetgeving over roken in gesloten publieke ruimten “in the abscence of evidence of significant harm to bystanders”. Maar het lijkt te vroeg om te beweren dat de (omgevingsrook van de) e-sigaret veilig is.

De geldende wetgeving wordt niet altijd  goed geaccepteerd en wordt overtreden.

Bv. in de horeca respecteert volgens recente cijfers 1 op 5 cafés het rookverbod niet. Het rookverbod in de uitgaanssfeer (cafés, discotheken, ...) wordt onvoldoende nageleefd. In bijna 1 op 5 cafés worden bij dagcontroles inbreuken op het rookverbod vastgesteld (in sommige regio's loopt het percentage op tot 38%). Bij avond- en nachtcontroles zijn er in 29% van de cafés en in liefst 50% van de discotheken inbreuken. Zo blijkt uit de antwoorden van de bevoegde controledienst op een recente parlementaire vraag.