Vertrouwen bestaat uit drie elementen:

 • de overtuiging dat het mogelijk is om te stoppen met roken
 • de overtuiging dat men zelf in staat is om te stoppen met roken
 • een beeld hebben van hoe men tot rookstop kan komen: een plan, sociale steun …

Mensen met een gebrek aan zelfvertrouwen hebben behoefte aan steun en willen overtuigd worden dat stoppen met roken mogelijk is. Ze hebben ook nood aan een paar concrete ideeën over hoe ze het kunnen aanpakken.

De persoon met een gebrek aan zelfvertrouwen heeft vaak tegenstrijdige gevoelens en voelt zich niet totaal onvermogend of onkundig om tot rookstop te komen. 

Vaak ziet de persoon aan de ene kant wel mogelijkheden bij zichzelf (het gezin dat steun geeft, hij is een doorzetter …), maar aan de andere kant ook niet (veel vrienden die roken, stress …). De uitdaging is om de mogelijkheden die de persoon wel ziet uit te lokken en te versterken door op een bekrachtigende en bevestigende manier te reageren op vertrouwenstaal.

Vertrouwenstaal uitlokken

Onder vertrouwenstaal begrijpen we uitingen van de persoon die erop wijzen dat er vertrouwen is in de slaagkans. Het is dus de bedoeling om ideeën, ervaringen en percepties uit te lokken bij de persoon die in overeenstemming zijn met het vermogen om te stoppen met roken.

Voorbeelden vertrouwenstaal:

 • “Ik ben wel een volhouder. Dus misschien zou het me wel lukken om stoppen met roken vol te houden.”
 • “Ik kan het aantal sigaretten dat ik rook per dag wel wat verminderen.”
 • “Ja, dat zou ik best kunnen.”

Hoe lok je vertrouwenstaal uit?

Lees de uitgeschreven dialogen

Door op zoek te gaan naar sterke eigenschappen van de persoon die kunnen helpen om te stoppen met roken.

 • “Heb je vroeger al geprobeerd om te stoppen met roken? Wat is er dan goed gelopen?”
 • “Welke sterke kanten heb je die je kunnen helpen om te stoppen met roken?”

Door te vragen naar de manier waarop de persoon denkt een aantal zaken aan te pakken.

 • “Hoe zou je het stoppen met roken aanpakken?”
 • “Wat zou volgens jou een haalbare eerste stap zijn naar rookstop?”

Vertrouwensliniaal

 • “Hoe schat je je slaagkans om te stoppen met roken in op een schaal van 1 tot 10?”
 • “Waarom geef je jezelf geen 1?”
 • “Op welke manier zou je hoger kunnen scoren?”

Vertrouwenstaal versterken

Spreekt de persoon vertrouwenstaal uit? Dan is het belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan positieve uitspraken over het eigen kunnen, over sterke eigenschappen, positieve ervaringen … en die te benadrukken.

Verder moet je potentiële problemen en uitdagingen bespreekbaar maken. Daardoor voelt de persoon zich beter voorbereid, wat zijn vertrouwen versterkt.

 • “Wat zou je doen als je op café zit en iemand jou een sigaretje aanbiedt?”
 • “Op welke manier zal je omgaan met stress als je niet meer naar je sigaret zal grijpen?”

Valkuilen bij vertrouwenstaal

Zelfvertrouwen rond rookstop bekom je niet door het geven van voorschriften: “Zo kan je het aanpakken.”

Als jij de ene kant van de ambivalentie benadrukt (“Je zal kunnen stoppen met roken.”), zal de persoon geneigd zijn om de andere kant te benadrukken (“Ik zal niet kunnen stoppen met roken.”).

Je kan zeker ideeën aanleveren, maar zorg dat ze niet uitmonden in voorschriften.

Ook door het geven van geruststellende opmerkingen zonder meer (“Ik weet zeker dat u kan stoppen met roken.”) kan je ongewild de strijd tussen “ik kan het” en “ik kan het niet” uitlokken.

Nog een mogelijke valkuil is dat je de hopeloosheid van de persoon overneemt. Rookstop is niet eenvoudig, maar er is verandering mogelijk.

Valkuilen:

 • voorschriften geven
 • geruststellen
 • hopeloosheid

Emoties als angst, schaamte … zijn mogelijk bij het idee dat stoppen met roken misschien toch niet zal lukken. Het is belangrijk deze emoties niet te verwarren met weerstand tegen verandering!