Doelen bepalen

Het is essentieel om heldere, realistische doelen voor ogen te hebben. Een eerste stap in het opmaken van een veranderplan is dus het vastleggen van doelen. Zorg ervoor dat de doelen duidelijk omschreven en voldoende specifiek zijn. Ook de haalbaarheid van de doelen is essentieel.

Een aantal richtinggevende vragen kunnen zijn:

  • “Hoe ziet de ideale situatie er volgens jou uit?”
  • “Wat wil je veranderen?”

Keuzes afwegen

In deze fase kan je samen met de persoon brainstormen over mogelijke wegen om de verschillende doelen te bereiken. Er zijn altijd meerdere wegen die leiden naar eenzelfde doel.

Je kan als hulpverlener informatie geven over de verschillende methoden voor rookstop, maar het is de roker die kiest welke methode het best bij hem past.

Betrokkenheid uitlokken

Door samen met de roker werk te maken van een veranderplan, creëer je al betrokkenheid. Als de persoon met bijvoorbeeld familie of vrienden over zijn veranderplan praat, zal zijn betrokkenheid nog vergroten

Plan opstellen

Bij een veranderplan is het essentieel om concrete acties te formuleren. Het is belangrijk om zo gedetailleerd mogelijk te werk te gaan. Dit maakt de kans op een succesvolle rookstop groter. Soms helpt het om een aantal zaken op papier te zetten.

 Bijvoorbeeld:

  • “Vanaf volgende week rook ik niet meer tijdens het eerste uur nadat ik ben opgestaan.”

Hou wel rekening met enkele aanbevelingen. Deze vind je terug in de gedeelde boodschap die onderschreven is door mutualiteiten, universiteiten en verschillende beroepsgroepen.