Ook het uitstallen van sigarettenpakjes in de winkel is een bewuste marketingstrategie, een techniek om te verleiden. De pakjes zijn zo gelay-out en ontworpen en dat er een visueel effect ontstaat wanneer ze op een rij uitgestald worden. Door die ‘tentoonstelling’ van opvallende verpakkingen wordt een beeld van tabak gecreëerd als een aantrekkelijk, voor iedereen toegankelijk, alledaags en doodnormaal consumptieartikel.

Op veel plaatsen staan de pakjes ook op strategische en vlot bereikbare plaatsen, bv. aan de kassa in de supermarkten of breed uitgestald achter de toonbank van de krantenwinkel.

Die vanzelfsprekende aanwezigheid van tabaksproducten in de verkooppunten heeft grote gevolgen. De blootstelling aan uitgestalde tabakswaren zorgt voor stijgende impulsaankopen en ‘cravings’ bij jonge rokers. Dat blijkt uit recent onderzoek in opdracht van Cancer Research UK. Het onderzoek toont ook aan dat blootstelling aan tabaksproducten kinderen sneller aanzet tot beginnen roken. Bovendien worden de stoppogingen van rokers erdoor ondermijnd. Uitgestalde pakjes doen de zin om te roken bij deze stoppers stijgen en verergeren de cravings.

Uit een Australisch onderzoek blijkt dat de spontane aankoop van tabak met 30% daalde na de invoering van een verbod op het uitstallen van pakjes in de winkels.

In o.m. IJsland, Ierland, Noorwegen, Finland en het Verenigd Koninkrijk mogen sigaretten in de winkel daarom niet langer in het zicht van de consumenten aangeboden worden. Wie sigaretten wil kopen moeten er uitdrukkelijk naar vragen, de pakjes zitten opgeborgen.

Meer weten