Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond) zoekt manager-coördinator

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid (merknaam: Gezonde Mond) is een partnerorganisatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid waarin Arteveldehogeschool, Belgische Beroepsvereniging Mondhygiënisten, KU Leuven, UGent, UC Leuven, de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen en het Verbond der Vlaamse Tandartsen vertegenwoordigd zijn. Het instituut werd in 2017 opgericht in het kader van een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. Deze overeenkomst geeft het Vlaams Instituut Mondgezondheid de verantwoordelijkheid om voor de Vlaamse regering initiatieven rond preventieve mondzorg te nemen voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gezonde Mond heeft als doelstelling de preventieve mondzorg in Vlaanderen te verbeteren en richt zich met haar initiatieven, via intermediairs en partnerorganisaties, tot de algemene bevolking met een focus op 4 specifieke doelgroepen: personen met een beperking, kwetsbare ouderen, personen in kansarmoede en kinderen, jongeren en adolescenten.

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid is op zoek naar een manager-coördinator om de totale organisatie te managen en het uitvoeren van alle taken door de medewerkers te coördineren.