Communiceer je met de bedoeling om mensen tot gezond gedrag te stimuleren? Dan heb je er alle baat bij om boodschappen te formuleren die zo engagerend en overtuigend mogelijk zijn.

Of je nu communiceert via een mailing of nieuwsbrief, folders, affiches, infographics of een grootschalige mediacampagne: engagerend en overtuigend communiceren is een must. 

Wat is engagerend communiceren?

Bij gezondheidsbevordering is engagerende en overtuigende communicatie het soort communicatie dat een positieve invloed wil uitoefenen op de gezondheid van mensen en gemeenschappen. Hoe? Door gebruik te maken van persuasieve communicatietechnieken. Je kan engagerende en overtuigende communicatie zien als een ‘toolbox’ van concrete technieken die je helpen bij het ontwikkelen van boodschappen die als doel hebben:

  • bewustzijn verhogen
  • kennis verhogen
  • sociale norm beïnvloeden
  • mensen ertoe aanzetten om verder informatie op te zoeken of zich tot bepaalde diensten te wenden
  • attitudes, overtuigingen of intenties veranderen
  • gedrag, omgeving of beleid veranderen 

Engagerend en overtuigend communiceren, hoe doe je dat?

Allereerst: stem je boodschap af op de doelgroep die je via communicatie-actie(s) wil bereiken. Een boodschap die niet relevant of herkenbaar is voor de doelgroep of afgestemd is op de waarden en opvattingen van de doelgroep heeft weinig kans op slagen.

Communiceer je naar een brede doelgroep, zoals ‘de Vlaming’? Dan is het vaak een goed idee om die brede doelgroep te segmenteren op basis van relevante criteria (bijvoorbeeld leeftijd, opleidingsniveau,…). Want als je met dezelfde boodschap en via hetzelfde kanaal ‘iedereen’ probeert te bereiken, is de kans reëel dat je in feite niemand bereikt.

Maar afstemmen op de doelgroep is niet voldoende. Hieronder vind je 10 concrete vuistregels voor engagerende boodschappen. Het gaat hier over vuistregels die je toepast in ‘gemedieerde communicatie’ (en niet in face-to-face communicatie). Dat wil zeggen: communicatie die gebruikmaakt van allerhande media en communicatiekanalen om een grote(re) groep mensen te bereiken.