Beweging & sedentair gedrag

Blijven bewegen is - nu meer dan ooit - belangrijk om gezond en sterk te blijven. Respecteer hierbij steeds de regels van de overheid rond hygiëne en sociaal contact.

De Bewegingsdriehoek

Gezond leven? Beperk stilzitten en beweeg. In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en bewegen af. Hoe je dat het best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek je heel helder weer.

Blijven bewegen tijdens corona - nu meer dan ooit – belangrijk

Blijven bewegen is – nu meer dan ooit – belangrijk om gezond en sterk te blijven. De overheid en experten zoals Dr. Van Ranst hameren niet alleen op de regels rond hygiëne en sociaal contact, maar ook op het belang van beweging. Want élke stap telt, élke dag! Niet enkel voor jezelf, maar ook voor je gezin, grootouders en voor onze helden: de verplegers, artsen en andere zorgverleners die dag in dag uit vechten voor onze levens! Hoe gaan we best ten strijde? Hierbij bezorgen we je buskruit.

Beweegt de Vlaming of zit hij stil?

“Zit nu toch eens stil!” Hoe vaak heb je dat van je ouders moeten horen toen je jong was? En ‘braaf op je stoel zitten’ was les nummer één op school. Misschien deden je ouders en leerkrachten wel wat té hard hun best.

Beleid op maat van ouderen

Ouderen stimuleren om meer te bewegen, hoe begin je daaraan? En hoe vertrek je daarbij vanuit een visie die aansluit bij de huidige inzichten rond ouderen en beweging? 

Obesitas en overgewicht

Hoe beoordeel je of iemand een gezond gewicht heeft? Wel, daarvoor kan je zijn BMI berekenen: body mass index. Ook de middelomtrek is een belangrijke graadmeter.

Een beleid rond beweging

School Foto

Op school

De organisatie van bewegingsactiviteiten (spelen, sport...) tijdens de middag, een bewegingsvriendelijke speelplaats, een les rond de bewegingsdriehoek... Maar wat is dat eigenlijk een bewegingsbeleid op school?

Werk Foto

Op het werk

Bewegen is gezond. Bewegen maakt ons hoofd leeg en geeft ons meer energie. Als we regelmatig wat bewegen, zijn we alerter, productiever, stressbestendiger en meteen ook tevredener in onze job.

Gemeente Foto

Binnen je gemeente

Bewegingsactiviteiten organiseren, een lokale campagne met de bewegingsdriehoek, een bewegingsvriendelijke omgeving, afspraken die het gebruik van de fiets aanmoedigen,… Hoe kom je nu tot een kwaliteitsvol bewegingsbeleid?

Een beleid rond minder lang stilzitten

School Foto

Op school

Lang stilzitten of sedentair gedrag leidt tot gezondheidsrisico’s, zelfs wanneer kinderen en jongeren voldoende bewegen (60 minuten matig intensief per dag). Daarom is een beleid rond minder lang stilzitten op school belangrijk. 

Werk Foto

Op het werk

Hoe innovatief zou het wel niet zijn als we samen met collega’s actie zouden ondernemen om minder lang stil te zitten? We bouwen meteen ook aan de werksfeer, teamspirit en jawel, ook het imago van de onderneming.

Gemeente Foto

Binnen je gemeente

Lang stilzitten of sedentair gedrag leidt tot grote gezondheidsrisico’s, zelfs als je voldoende beweegt. In een gezondheidsbeleid is het dus zeker van belang om aandacht te schenken om minder lang stil te zitten.