De E-sigaret

Is de e-sigaret gezonder dan de tabakssigaret? Is ze veilig? Helpt ze bij het stoppen met roken? Mag ze gebruikt worden op plaatsen waar vandaag geen tabak mag gerookt worden? Is ze voor jongeren een opstapje naar tabak en/of een nicotineverslaving?

Wat zegt de wet rond roken?

De wetten die roken op bepaalde plaatsen verbieden zijn een antwoord op de gezondheidsschade die passief roken of onvrijwillig meeroken veroorzaakt.

Cijfers 

Er zijn verschillende opvallende tendenzen in het rookgedrag van de voorbije jaren. Sommige worden steeds opnieuw bevestigd. Andere zijn nieuw...

Passief roken 

Passief roken of niet meeroken gaat over het recht op een rookvrij leven en over de handhaving en uitbreiding van rookvrije omgevingen.

Tabaksontmoediging

De Wereldgezondheidsorganisatie reikt wereldwijd het kader aan voor een efficiënte en evidence based tabakscontrole en -ontmoediging. België heeft daarbinnen bepaalde verplichtingen.

Tabaksreclame

Om het verleidelijke effect van tabak bij jongeren terug te dringen, zodat minder van hen met roken beginnen, is een totaalverbod op reclame in de verkooppunten nodig.

Accijnzen- en prijzenbeleid

Een pakje sigaretten van het merk Marlboro kost in Londen 12 euro, in Brussel ongeveer de helft. Een pakje roltabak kost in het Verenigd Koninkrijk zelfs 3 à 4 keer meer dan in België.