Gedragsinzichten

‘Gedragsinzichten’ verwijst naar een schat aan informatie over menselijk gedrag en gedragsverandering (vanuit gedragswetenschappen, sociologie, antropologie, …), maar ook naar onderbouwde werkwijzen om deze inzichten te verzamelen. Zinvol, want gedragsinzichten kunnen helpen bij het effectiever ontwikkelen, implementeren en evalueren van preventiemethodieken.

Gezondheidswinst boeken via preventie omvat steeds een gedragscomponent.

  • doelgroepen die gunstigere leefstijlkeuzes maken (bv. zwangere vrouwen, leerlingen, mensen uit een bepaalde buurt, Vlamingen)
  • maar ook omgevingsactoren die gezonde leefomgevingen scheppen die de gezondheid beschermen en bevorderen (bv. zorgverstrekkers in een huisartsenpraktijk, gezondheidsambtenaren in een gemeente, preventieadviseurs op de werkvloer, leerkrachten op school, …).

Om echte gezondheidswinst te kunnen boeken, zijn dus veranderingen nodig in het gedrag van heel wat actoren. Geen evidente opdracht, want (gezondheids)gedrag is geworteld in complexe individuele, structurele, sociale en culturele factoren die vaak ook nog ongelijk verdeeld zijn. Zonder deze factoren (en ongelijkheden) eerst goed te begrijpen, kunnen we geen antwoord bieden op de gezondheidsuitdagingen van vandaag en morgen. Gedragsinzichten kunnen hierbij helpen.

Via gedragsinzichten in 1-2-3 naar gezondheidswinst

Gedragsinzichten toepassen vraagt enige voorbereiding. Welk gedrag kan best aangepast of net volgehouden worden, met het oog op gezondheidswinst? Welke drempels en hefbomen ervaart de doelgroep hierbij? Welke technieken kan je gebruiken om gedragsverandering te ondersteunen? En hoe evalueer je of dit gelukt is?

We leggen je uit hoe je in drie stappen een succesvolle gedragsverandering ondersteunt.

Hoe verander je gedrag: filtertool gedragsveranderingstechnieken

Nood aan gedragsveranderingstechnieken? Ga via de filtertool op zoek naar de meest geschikte technieken en kom er alles over te weten.

Tip: je kan de filtertool gebruiken binnen stap 3 van ‘Via gedragsinzichten in 1-2-3 naar gezondheidswinst’.

Inspiratie

Benieuwd hoe anderen gedragsinzichten toepasten voor gezondheid?
Bekijk in het filmpje hoe onderzoekster Laura (co)-creatief op zoek ging naar gedragsinzichten omtrent bewegen bij jongeren met een verstandelijke beperking. En hoe ze door deze inzichten haar gedragsinterventie over een heel andere boeg gooide.

Gebruik je KRACH-T!

Ga jij elke dag in gesprek met mensen? Wil je tijdsefficiënt en vanuit mensen hun eigen kracht zaadjes planten voor een gezonde leefstijl? Dat kan. Ook tijdens een kort gesprek. KRACH-T geeft handvaten hoe je zo een gesprek opbouwt.

(Les)materialen

Op zoek naar materialen over het Gedragswiel en gedragsinzichten? We hebben ze hier allemaal gebundeld voor jou!

Wil je als professional graag met deze inhoud in je bedrijf of praktijk aan de slag? Maar mis je nog de nodige handvaten? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van experten voorziet hierrond ondersteuning op maat, wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd toepasbaar in de praktijk.