Zorg en Welzijn

Gezond Leven is er voor iedereen. Van privépersonen over bedrijven en werknemers tot gezondheidsprofessionals. Want iedereen kan wel eens extra duwtjes in de rug gebruiken, duwtjes in de richting van een gezonder en beweeglijker leven.

Beleid maken

Gezondheidsbevordering integreren in zorg en welzijn gebeurt het best door een preventief gezondheidsbeleid op te zetten, waarbij een mix van acties aan bod komt. Ontdek hier welke acties je kan ondernemen en hoe je een beleid opzet om de gezondheid van je patiënten en cliënten in de voorziening nog te verbeteren!  Lees meer over beleid maken.

Matrix 2

De gezondheidsmatrix

De gezondheidsmatrix zet je in om de beginsituatie en de sterktes en zwaktes van jouw organisatie rond een gezondheidsthema in kaart te brengen.

Stappenplan 2

Het stappenplan

Een gezondheidsbeleid uitrollen is een proces. Daarbij een houvast, een kapstok hebben, is geen overbodige luxe. En dat is net wat het stappenplan is. 

Ondersteuning

Heb je als zorg- en welzijnsvoorziening nog extra ondersteuning nodig bij het opzetten van een preventief gezondheidsbeleid? Naast verschillende tools en projecten vind je op hier ook andere ondersteuningsmogelijkheden.