Effectieve preventie bij lage gezondheidsvaardigheden

Kan je je weg vinden in alle informatie over gezondheid die nu op je afkomt? Heb je de vaardigheden om er kritisch mee om te gaan en om adviezen elke dag toe te passen? 

Ook in preventiewerk gaan we er gemakkelijk van uit dat iedereen over de nodige vaardigheden beschikt om aan de slag te gaan met onze informatie, adviezen en campagnes.

Vier op de tien Belgen beschikken echter over te weinig gezondheidsvaardigheden om een gezond leven te leiden.

In deze vorming leert u om uw preventiewerk af te stemmen op de aanwezige gezondheidsvaardigheden. 

Wat komt er aan bod?

  • inzicht in de vaardigheden die nodig zijn om met gezondheidsinformatie en -adviezen om te gaan
  • hoe inschatten welke gezondheidsvaardigheden bij uw hulpvrager, groep of gemeenschap aanwezig zijn
  • praktische tips voor het herkennen van lage gezondheidsvaardigheden
  • uw communicatie aanpassen aan de aanwezige gezondheidsvaardigheden
  • geschikte werkvormen voor preventie bij lage gezondheidsvaardigheden

Data en locaties

2018-04-24

09:30 - 16:30
Zaal De Markten - Achterzolder, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Prijs

€ 95.00

Lesgever(s)

Leen Haesaert, expert gezondheidsvaardigheden Thomas More hogeschool en auteur van de toolkit Heerlijk Helder in de zorg. Bruno Buytaert, senior stafmedewerker kwetsbare groepen Gezond Leven.

Extra info

broodjeslunch inbegrepen