Ondervoeding voorkomen in woonzorgcentra

Tijdens deze vorming maak je kennis met het draaiboek preventie ondervoeding voor woonzorgcentra en leer je om hiermee aan de slag gaan.

Het draaiboek preventie ondervoeding voor woonzorgcentra biedt ondersteuning aan organisaties en hulpverleners om een nieuw, gepast preventiebeleid in het woonzorgcentrum te ontwikkelen en te integreren. Of om het bestaande voedingsbeleid te verbeteren.

Het draaiboek bevat een 7-stappenplan dat je helpt om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit te werken en zoomt in op drie thema’s: screening, maaltijden en maaltijdomkadering. Het richt zich voornamelijk op bewoners met een risico op ondervoeding, maar zeker ook op bewoners met een goede voedingsstatus, om hun ‘gezonde’ status natuurlijk te kunnen behouden.

Ben jij ondervoeding mee een stapje voor?