Gezonde maaltijden op school

Gezond Leven gaat tijdens deze opleiding in op een aantal belangrijke aanbevelingen bij de organisatie van de schoolmaaltijd:

  • Hoe is een gezonde schoolmaaltijd samengesteld?
  • Hoe wordt ook rekening gehouden met duurzaamheid bij de schoolmaaltijd?
  • Hoe kunnen we schoolpersoneel, leerlingen en ook ouders optimaal betrekken bij de organisatie van de schoolmaaltijd?
  • Hoe kan voor een positieve belevenis gezorgd worden?

De minimum duur van deze opleiding op maat is twee uur.

Contacteer academie@gezondleven.be voor meer info.