Gezondheid en milieu

We staan voor een uitdagende toekomst. Ons leefmilieu − ook binnen − staat onder druk en dat heeft een invloed op onze gezondheid. Een gezonde leefomgeving is belangrijk, zeker voor kinderen en ouderen.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven werkt samen met de medisch milieukundigen (mmk's) van de Logo’s, VITO en PIH in opdracht van het agentschap Zorg en Gezondheid aan het thema gezondheid en milieu.

De mmk's en het Vlaams Instituut Gezond Leven werken aan 1 van de 5 factoren die mee onze gezondheid bepalen: de fysieke omgeving. We gaan de invloed van milieuverontreiniging in onze leefomgeving (ook binnenshuis) op onze gezondheid na, om gezondheidsrisico’s ten gevolge van deze milieuverontreiniging te voorkomen of te beperken. Ook maatschappelijke ongerustheid over milieufactoren (bv. elektromagnetische straling) is een van de bekommernissen.

De thema’s die het Vlaams Instituut Gezond Leven en de mmk’s behandelen:

Binnenmilieu

  • Fysische factoren: geluid, vocht, straling, radon, licht, …
  • Biologische factoren: schimmels, huisstofmijten, huisdieren, …
  • Chemische factoren: formaldehyde uit bouwmaterialen, asbest, verbrandingsproducten, tabak, schoonmaakproducten, pesticiden, …

Buitenmilieu

  • Fysische factoren: hoogspanningslijnen, gsm-masten, …
  • Chemische factoren: fijn stof, cadmiumvervuiling in bodem, dioxinevervuiling, …
  • Biologische factoren: teken, eikenprocessierupsen, vliegenplagen, …

Wil je meer weten over deze onderwerpen? Ben je als lokaal bestuur of school op zoek naar materialen of acties? Of werk je in de zorgsector (huisarts, apotheker, kinderopvang …) en zoek je bijvoorbeeld folders om mee te geven, neem dan een kijkje op www.gezondheidenmilieu.be.