Gezondheid en milieu

We staan voor een uitdagende toekomst. Ons leefmilieu − ook binnen − staat onder druk en dat heeft een invloed op onze gezondheid. Een gezonde leefomgeving is belangrijk, zeker voor kinderen en ouderen.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven werkt samen met de medisch milieukundigen (MMK's) van de Logo’s, VITO en PIH in opdracht van het Departement Zorg aan het thema gezondheid en milieu.