LOK-vorming voor huisartsen: gezondheid en milieu ook een hot item in de huisartsenpraktijk?

De jongste jaren hoor je steeds meer over het onderwerp ‘gezondheid en milieu’. Denk aan fijn stof, ongerustheid over de effecten van straling van gsm-masten, het krijgen van kanker door ‘iets’ in het milieu, schimmel – en vochtproblemen in woningen… Deze dingen veroorzaken vaak vage ziekteverschijnselen zoals luchtweginfecties, hoofdpijn of andere niet-specifieke symptomen. Hoe ga je daar als huisarts mee om? En welke mogelijkheden tot ondersteuning zijn er?

De LOK-voordracht ‘Gezondheid en milieu in Vlaanderen: ook een hot item voor de huisarts?’ gaat in op

  • wat momenteel geweten is over de impact van het milieu op de gezondheid in Vlaanderen en hoe risicoperceptie hierin een rol speelt
  • hoe de aanpak en ondersteuning voor ‘gezondheid en milieu’ is georganiseerd in Vlaanderen en wat het Vlaams medisch milieukundig netwerk is
  • welke concrete ondersteuning je als huisarts kan krijgen bij vragen van patiënten over ‘gezondheid en milieu-topics’

Vervolgens bespreek je concrete praktijkcases en is er ruimte om eigen ervaringen te delen. Die kunnen gaan over:

  • “Ik heb vocht en schimmel in mijn appartement. Hoe ongezond is dit en wat kan ik doen?”
  • “Er zijn de laatste tijd meer en meer buren met kanker. Kan dit veroorzaakt worden door bodemverontreiniging onder onze wijk?”
  • “Er is ‘iets’ in mijn woning waardoor ik ziek wordt. Wat is het en wat kan ik hier aan doen?”
  • “Ik heb asbestplaten op mijn dak liggen. Hoe gevaarlijk is dit?”
  • ...

Praktisch

Voor deze LOK kan je gratis een beroep doen op de medisch milieukundige van het Logo in jouw regio.

Meer weten?

Vraag de LOK-vorming aan via de website van Domus Medica of contacteer het Logo van jouw regio.