Basisopleiding gezondheidsbevordering

De gezondheid van mensen bevorderen is geen evident gegeven. Gedrag verander je niet in een handomdraai, en dat geldt ook voor de omgeving waarin we leven. In deze opleiding maak je kennis met de belangrijkste modellen en principes van de gezondheidsbevordering. Je leert er hoe je de gezonde keuze tot de makkelijkste keuze maakt. Hoe je te weten komt wat werkt en wat niet. Hoe je organisaties gezonder maakt en hoe je door co-creatie beter rekening kan houden met wat specifieke groepen aanspreekt.

Dag 1: Waarom gezondheid bevorderen? 10/9/2019

  • Kennismaking met het DNA van gezondheid, het wettelijk kader errond en de ethische dimensie ervan. 
  • Begeleiders: Leen Van Brussel en Olaf Moens

Dag 2: Gezond leven in een gezonde omgeving. 24/9/2019

  • Introductie in een projectmatige werkwijze om (on)gezond gedrag in een (on)gezonde omgeving te begrijpen, te verminderen of te bevorderen.
  • Begeleiders:  Saidja Steenhuyzen en Leen Van Brussel

Dag 3: Hoe doen we dat? 8/10/2019

  • Basisprincipes en tools van gezondheidsbevordering zoals evidence- en practice-based werken, cocreatie met doelgroepen en met stakeholders, verkleinen van gezondheidsongelijkheid, settinggericht en intersectoraal werken.
  • Begeleiders: Stien Vandierendonck, Eline De Decker, Loes van Kelst en Tineke Vansteenkiste

Dag 4: Keuzemodules kwaliteitsvol werken. 22/10/2019

Je kiest een module die bij je praktijk aansluit:

  • Laagopgeleide groepen roken meer
  • Health In All Policies: What’s in a name?

Stefaan Hendrickx, Katrijn Vandamme, Dries Vandenbempt

We kunnen niet naast de feiten zien: hoe lager je opgeleid bent, hoe groter de kans dat je in een rookomgeving opgroeit en zelf begint te roken. Ongelijke gezondheidskansen zijn het gevolg. We zoeken uit waar we impact kunnen hebben op de eigenlijke oorzaken of determinanten, en hoe we ons aanbod maximaal toegankelijk voor iedereen maken.

Werner De Wael

Health in all policies is buzz in de preventiesector omdat het een antwoord biedt op actuele gezondheidsuitdagingen. Maar wat betekent dit nu in internationale, federale, Vlaamse en lokale context? We staan uitgebreid stil bij de manier waarop jij in jouw organisatie van start kan gaan met deze integrale aanpak. Hoe creëer je een ‘Coalition Of The Willing’? Hoe bouw en consolideer je een professioneel netwerk? Wat is het belang van Advocacy? Hoe capteer je beleidsopportuniteiten? We bekijken de succesfactoren en drempels voor integraal werken in organisaties en leren hoe je hiermee om kan gaan. Visie, leiderschap, capaciteit, communicatie … Om er al enkele te noemen. Daarnaast oefenen we met concrete gezondheidsthema’s geënt op jouw organisatie aan de hand van de gezondheidsmatrix voor integraal beleid. Zo ga je huiswaarts met een koffer vol kennis en praktische ideeën.

Dag 5: Gezonde stimulansen en kansen? 5/11/2019

Ook hier twee keuzemodules:

  • Je omgeving maakt je gezond. Of ongezond?
  • Nudging: het gezonde duwtje in de rug

An Verdeyen

Een andere fysieke omgeving beïnvloedt niet alleen je gedrag, maar heeft ook rechtstreekse gezondheidsgevolgen. Hoe kunnen we ieders omgeving gezondheidsbevorderend maken? We illustreren met enkele voorbeelden zoals de impact van milieu en gezondheid en de gezondheidsrisico's in kwetsbare buurten.

Leen Van Brussel

Niet enkel onze kennis, vaardigheden en attitudes bepalen onze leefstijl, maar ook de omgeving. Nudges zijn subtiele duwtjes die ons de weg wijzen naar de gezonde keuze, door kleine wijzigingen aan te brengen in de omgeving. In deze vorming leer je hoe je (effectief) kan nudgen in verschillende contexten.

Geef alsjeblieft je keuze voor dag 4 en dag 5 aan als je je inschrijft. 

Data en locaties

2019-09-10

09:30 - 16:30
Vlaams Instituut Gezond Leven (Gustave Schildknechtstraat 9 - 1020 Brussel)

2019-09-24

09:30 - 16:30
Vlaams Instituut Gezond Leven (Gustave Schildknechtstraat 9 - 1020 Brussel)

2019-10-08

09:30 - 16:30
Vlaams Instituut Gezond Leven (Gustave Schildknechtstraat 9 - 1020 Brussel)

2019-10-22

09:30 - 16:30
Vlaams Instituut Gezond Leven (Gustave Schildknechtstraat 9 - 1020 Brussel)

2019-11-05

09:30 - 16:30
Vlaams Instituut Gezond Leven (Gustave Schildknechtstraat 9 - 1020 Brussel)

Prijs

€ 430.00

Lesgever(s)

Stafmedewerkers Vlaams Instituut Gezond Leven

Extra info

Maximum 20 deelnemers, op dinsdagen
Opleiding volzet