Basisopleiding gezondheidsbevordering

De gezondheid van mensen bevorderen is geen evident gegeven. Gedrag verander je niet in een handomdraai, en dat geldt ook voor de omgeving waarin we leven. In deze opleiding maak je kennis met de belangrijkste modellen en principes van de gezondheidsbevordering. Je leert er hoe je de gezonde keuze tot de makkelijkste keuze maakt. Hoe je te weten komt wat werkt en wat niet. Hoe je organisaties gezonder maakt en hoe je door co-creatie beter rekening kan houden met wat specifieke groepen aanspreekt.

Dag 1: Waarom gezondheid bevorderen? 15/01/2019

  • Kennismaking met het DNA van gezondheid, het wettelijk kader errond en de ethische dimensie ervan. 
  • begeleiders: Lien Van Der Biest, Leen Van Brussel, Olaf Moens

Dag 2: Gezond leven in een gezonde omgeving  29/01/2019

  • Introductie in modellen en technieken om (on-)gezond gedrag in een gezonde omgeving te begrijpen, te verminderen of te bevorderen.
  • begeleiders: Lien Van der Biest, Saidja Steenhuyzen en Leen Van Brussel

Dag 3: Hoe doen we dat?  12/02/2019

  • Basisprincipes en tools van gezondheidsbevordering zoals evidence- en practicebased werken, co-creatie met doelgroepen en met stakeholders, verkleinen van gezondheidsongelijkheid, settinggericht en intersectoraal werken.
  • begeleiders: Stien Vandierendonck, Eline De Decker, Bruno Buytaert en Tineke Vansteenkiste

Dag 4: keuzemodules kwaliteitsvol werken 26/02/2019

Je kiest een module die bij je praktijk aansluit:

  • Iedereen gezond werken (Silvia Van Cauter)

Fruitmanden voorzien, een groepscursus stoppen met roken opzetten of een middagwandeling organiseren zijn enkele acties die een onderneming kan organiseren. Maar hoe begin je eraan, welke keuzes maak je en wie kan je ondersteunen? We belichten hoe je volgens het principe van Gezond Werken stap per stap kan evolueren van losse acties naar een samenhangend en succesvol beleid.

  • Gezond leven vereist gezondheidsvaardigheden (Evelien de Jaegher en Bruno Buytaert)

Gezondheidsvaardigheden spelen een cruciale rol in het leiden van een gezond leven. Niet enkel om correcte gezondheidsinformatie te vinden, begrijpen en beoordelen, maar zeker ook om de gezonde keuze dagelijks toe te passen. Gezondheidsvaardigheden zijn echter niet gelijk verdeeld. Met concrete voorbeelden bekijken we samen hoe je beter met de diversiteit aan af- én aanwezige vaardigheden aan gezond leven kan werken. 

Dag 5:  Hoe bereik je iedereen? 12/03/2019

Ook hier 2 keuzemodules:

  • Gezond Ouder worden (Stien Vandierendonck, Ragnar Van Acker, Sara D’Haese en Naomi Vanlessen)

Leren omgaan met fysieke beperkingen, sociale contacten doen (her-)leven of blijven iets te bieden hebben zijn enkele van de behoeften die we van ouderen zelf hoorden om ‘gezond ouder te worden’. Vanuit de basisbehoeften in de tool ‘Op ouder worden staat geen leeftijd’ gaan we op zoek wie welke gezonde acties in praktijk kan brengen.

  • Persuasieve communicatie (Leen Van Brussel)

Overtuigend en engagerend: hoe zorg je dat je gezonde boodschappen aan deze criteria voldoen? We focussen op de toepassing van persuasieve communicatie voor grote groepen via media en (sociale) communicatiekanalen, we geven 10 vuistregels om je doelgroep te engageren en bekijken de voor- en nadelen van rationele, emotionele en narratieve communicatielogica’s.

Graag je keuze voor dag 4 en dag 5 aangeven als je je inschrijft.