Nudging als gedragsveranderingtechniek: waar staan we en waar gaan we naartoe?

Gezonde voeding op ooghoogte plaatsen, beloningssystemen voor fietsgedrag, pop-ups die je doen rechtstaan, … De ene nudge is de andere niet, zeker wat effectiviteit betreft. De sprekers in deze webinar willen duidelijkheid scheppen in de veelheid aan soorten nudges en hun effectiviteit. . Je krijgt een recente stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek rond nudging en hoort ook enkele sprekers aan het woord over hun nudgingonderzoek of -materialen.

Na de vorming ga je naar huis met inspiratie en de nodige kennis om effectief te gaan nudgen in jouw project of organisatie.

Data en locaties

02-12-2021

10:00 - 12:00
Webinar met live Q&A

Prijs

€ 50

Lesgever(s)

Meer info volgt