Studiedag Gezonde Publieke Ruimte

Donderdag 20 september 2018 ontvangen Vlaams Instituut Gezond Leven en Agentschap Zorg en Gezondheid je graag op de studiedag rond een ‘Gezonde publieke ruimte’ die plaatsvindt in het Vlaams Parlement in Brussel.

Tijdens de studiedag maak je kennis met de manier waarop gezondheid een centrale rol kan spelen in de publieke ruimte. Je leert instrumenten kennen die je helpen om binnen je ruimtelijke plannings- en inrichtingsproces prioriteiten te kiezen vanuit een gezondheidsreflex en om participatie en integraal werken mogelijk te maken. In de namiddag kan je deelnemen aan één van onze parallelsessies.

Prijs

Gratis

Adres 

Vlaams Parlement Leuvenseweg 86 te 1000 Brussel

Veiligheidscontrole 

Omwille van een veiligheidscontrole aan de ingang van het Vlaams Parlement vragen wij je identiteitskaart mee te nemen. Neem liever geen al te grote rugzakken en handtassen mee, want die vertragen de veiligheidscontroles.

Bereikbaarheid

  • Openbaar vervoer op wandelafstand. Meer info vind je hier.
  • Fietsers kunnen hun fiets stallen aan de fietspalen aan de bezoekersingang van het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers (Leuvenseweg 86). Fietsroutes en informatie over fietsen in Brussel vind je op Mobiel Brussel.

Parkeermogelijkheden

Park & Ride in Brussel: Je kan je auto aan de rand van Brussel parkeren en vervolgens met de bus, tram of metro naar het Vlaams Parlement komen. Meer informatie over parkeren in het Brusselse Gewest vind je ook op Mobiel Brussel.

Programma

08u15 - 09u30 Onthaal

09u30 - 09u40 Welkomstwoord - Linda De Boeck, directeur Vlaams Instituut Gezond Leven

09u40 – 10u15 Meervoudige gezondheidswinst dankzij een gezonde publieke ruimte - Stefan Acke, Zorg & Gezondheid

10u15 – 11u00 Gezondheidsbevordering in de publieke ruimte: een case van health in all policies - An Verdeyen, Vlaams Instituut Gezond Leven en Peter Vervoort, departement Omgeving en Myriam De Bie, Agentschap Natuur en Bos

11u00 – 11u30 Pauze

11u30 – 12u30 Inspirerende voorbeelden

  • Mieke Nolf, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning
  • Tom Dhollander, woordvoeder Infopunt Publieke Ruimte
  • Wout Baert, Fietsberaad Vlaanderen

12u30 – 13u00 Walkabilityscore tool - Nel Van lent, Vlaams Instituut Gezond Leven

13u00 – 14u15 Lunchpauze

14u15 – 16u00 Parallelsessies (zie verder)

16u00-16u15 Slotwoord - Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Parallelsessies

Parallelsessie 1: Zonovergoten Vlaanderen; klimaat en publieke ruimte

Stedelijke structuren, materialen, vegetatie en verkeer wijzigen de klimatologische omstandigheden en kunnen luchtvervuiling en hitte beïnvloeden met gezondheidseffecten tot gevolg. Luchtvervuiling werkt in op het klimaat en het klimaat heeft een invloed op de concentratie verontreinigende stoffen. Het samen aanpakken van klimaatverandering, luchtverontreiniging en gezondheidsbevordering kan resulteren in significante voordelen voor elke bewoner.

Barbara Legiest, Zorg en Gezondheid
Griet Verstraeten, Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie,  Departement Omgeving

Parallelsessie 2: Generatie Rookvrij - Kinderen en jongeren van de sigaret houden door een gezonde omgeving.

Kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Nu zien roken, doet (later) zelf ook roken. Niemand wilt toch dat zijn kind begint te roken? Met Generatie Rookvrij willen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren rookvrij kunnen opgroeien zonder de verleiding om te beginnen roken en zonder blootgesteld te worden aan tabaksrook. Hoe draagt een publieke ruimte bij om kinderen van de sigaret te houden? En hoe pak je het aan? 

Dries Vandenbempt, stafmedewerker tabak, Vlaams Instituut Gezond Leven

Parallelsessie 3: Integraal beleid: it takes two or more to tango

Geen Gezonde Publieke Ruimte zonder samenwerking. In deze sessie gaan we op zoek naar kansen en bedreigingen voor lokale en bovenlokale samenwerking. Hoe pak je als lokaal bestuur samenwerking en netwerking aan? Is je organisatiestructuur en – cultuur klaar voor samenwerking? En je medewerkers? Hoeveel vrijheidsgraden hebben zij? In deze sessie grasduinen we door verschillende bestuurskundige modellen die jou een spiegel voorhouden en doen reflecteren. Dit alles met het oog op een maximaal maatschappelijk, politiek en ambtelijk draagvlak voor een maximaal lokaal resultaat.  

Werner De Wael, senior stafmedewerker Gezonde Gemeente, Vlaams Instituut Gezond Leven
Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid, VVSG

Parallelsessie 4:  Participatie

Wanneer we een gezonde publieke ruimte inrichten is het betrekken van verschillende personen van belang. Op dat moment zijn we bezig met participatie. Maar wat is participatie precies? En wat is het verschil met co-creatie? Wie betrekken we op welk moment en op welke manier?

Nick Deham, stafmedewerker Gezonde Publieke Ruimte, Vlaams Instituut Gezond Leven
Hannelore Depypere, projectmedewerker, Mobiel 21

Parallelsessie 5: Actief verplaatsen in een gezonde publieke ruimte

In deze sessie kom je meer te weten welke de aandachtspunten zijn voor een gezonde publieke ruimte die aanzet tot meer bewegen.  De walkabilityscore-tool helpt je op weg om keuzes te maken op planningsniveau.  Daarnaast is het ook belangrijk om op inrichtingsniveau de juiste voorwaarden te scheppen.  Planning en inrichting samen kunnen ervoor zorgen dat we kiezen voor wandelen, fietsen of het openbaar vervoer nemen om onze bestemming te bereiken.

Sara D’Haese, stafmedewerker Gezonde Gemeente, Vlaams Instituut Gezond Leven
Peter Vervoort, onderzoeker, Departement Omgeving

Parallelsessie 6: Beoordelingskader luchtkwaliteit en geluidshinder bij planning van gevoelige bestemmingen

Antwerpen is de eerste stad in Vlaanderen die luchtkwaliteit en omgevingslawaai in rekening brengt bij het vergunnen van scholen en kinderdagverblijven. Ook bestaande scholen en kinderdagverblijven in zones met slechte luchtkwaliteit worden ondersteund door luchtzuiverende maatregelen te subsidiëren. In deze infosessie licht stad Antwerpen haar aanpak toe.

Sara Benoy, Zorg en Gezondheid
Els Van Duyse, Projectleider luchtkwaliteit & omgevingslawaai Stad Antwerpen

Inschrijvingen

De inschrijvingen van de studiedag zijn afgesloten.

Hier vind je de deelnemerslijst terug.